Artiklar

CVA i bild

Lärlingsskolan

Bergtrollet

Personliga minnen

 

CVA-historik

Under den här rubriken samlar vi historiskt material om arbetsplatsen CVA.

CVA är förkortningen för Centrala Flygverkstaden i Arboga. Verksamheten påbörjades 1945.

CVA var en av de tre centrala flygverkstäder som bland annat ansvarade för underhåll och reparation av flygmateriel. De två andra var CVM som startades 1926 i Malmen och CVV som startades 1927 i Västerås.

Flygverkstäderna ingick i Flygvapnet mellan 1926 och 1968 och var, med undantag för en kortare tid, underställd Flygförvaltningens Underhållsavdelning.

Därefter övertog Försvarets Fabriksverk (FFV) ansvaret för verkstäderna. FFV omorganiserades vid ett flertal tillfällen och 1972/73 kom CVA med filialen i Östersund (CVA/Ö) och CVM att organisatoriskt samordnas under FFV Underhåll sektor FFV-U.

 Underhållsverkstäderna utgjorde då en av fyra sektorer inom FFV. Parallellt med detta bildades efter Riksdagsbeslut Teleunderhåll, senare Telub, med lokalisering i Växjö, som en del i markteleunderhållet.

Vid omorganiseringen av FFV 1985/86 fördes flygverkstäderna till enheten FFV Aerotech, medan Telub AB tillsammans med markteleunderhållet vid FFV-U/CVA ombildades till FFV Elektronik AB .

FFV Aerotech och FFV Elektronik ingick från 1991 i Celsiuskoncernen, som köptes av Saab AB 1999.

Såväl CVA som Telub genomgick flera namnbyten under 70- och 80-talen

För innehållet i CVA-avsnittet svarar Lars Blomquist