Innehåll i avsnittet Navigering

Navigeringsstationer

Benämning

Länk till AEF-notis

Typ av station

Tidsperiod

Övrigt

CE71

Inflygningsradar

1955 - 1965

 

Fmrp-5
(Beskrivning del 1 och 2)

Markradiopejl

?

 

Fmrp-6

Markradiopejl

1960 - 1965

 

LRF-1

Landningsradiofyr

1952 - ?

 

PN-513/F

Radarfyr

 

Eureka

PN-52/R

Landningsfyr

1956 - 1961

 

PN-521/R

Landningsfyr

1960 - 1973

Barbro

PN-55/F

Landningsfyr

1970- 2005

 

PN-60/F och PN-601/F

Navigeringsfyr

1956 - 2004

Anita

PN-67/T

Landningsradar

1961 - 1989

 

Tmrp-2

Markradiopejl

1940 - 1953

 

Tmrp-3

Markradiopejl

1945 - 1960