Bengt Staaf

Minnesord över Bengt Staaf
 

Efter en kort tids sjukdom avled vår medlem Bengt Staaf torsdagen den 12 november 2015 i en ålder av 73 år.

Bengt föddes i Nora 1942 där han växte upp och gick i skola. Nora med omgivningar var en trakt som han tyckte mycket om och som han gärna pratade om.

 

Bengt gjorde 1961 värnplikten vid signalregementet i Uppsala som befälselev och muckade som korpral. 

Efter fullgjord värnplikt anställdes Bengt vid CVA i Arboga och blev stationerad vid TV-1S radiolänkgrupp i Örebro. Arbetsuppgifterna bestod av underhåll av det inom sektor W5 relativt nyinstallerade radiolänksystemet med arbetsuppgifter inom Närke, Värmland och södra Dalarna.

 

När televerkstädernas huvudmannaskap 1975 skulle överföras till TSB-organisationen valde Bengt att fortsätta sin anställning vid CVA och placerades då vid radiolänkverkstaden i Arboga. Nu blev hela landet hans arbetsområde med service av de stora radiolänksystem som byggts upp.

Bengts stora tekniska kompetens gjorde att han blev övertalad att flytta över till det tekniska kontoret för radiolänk vid CVA där han blev kvar fram till sin pensionering.

 

Under slutet av 80-talet specialiserade sig Bengt på radiolänkantenner som blev hans huvudsakliga arbetsområde.

 

Bengt tekniska kompetens, erfarenhet och kunnande uppskattades och uppmärksammades såväl internt som externt och speciellt hos FMV som anlitade honom som teknisk konsult. Bengts sociala läggning gjorde honom till en uppskattad och omtyckt arbetskamrat.

 

Efter sin pensionering blev Bengt aktiv medlem i AEF där han bidrog med sina minnen från TV-1S och sin verksamhet inom radiolänkområdet. Med sitt stora tekniska kunnande bidrog han också med att digitalisera gamla filmer och ljudband som nu finns på vår webb.

 

Utöver i vår förening var han också aktiv i Engelbrektskören i Arboga, Västerås flygmuseum och Robotmuseet i Arboga. Han var också kassör och allt i allo i FMK i Arboga i många år.

Vi saknar Bengt och kommer alltid att minnas honom