Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!
 

 

 

Aktuell tidsperiod

  
 

Radarhöjdmätare PH-11/A   -   Notis
 
Utrustning för mätning av ett flygfarkosts höjd över underliggande terräng eller vattenyta.

 Radarhöjdmätare PH-11/A

 

 


PH-11 Apparatenhet

 


PH-11 Indikator

Kort beskrivning

Radarhöjdmätare PH-11 användes i Fpl-32 och Hkp-4 för att mäta höjden vid lågflygning över vatten. Mätområdet var 10 – 200 meter och mättes vertikalt under flygplanet/helikoptern.

 

Utrustningen var tillverkad av SFR i Frankrike med beteckningen AM210 och bestod av apparatenhet med sändare och mottagare samt höjdindikator och två antenner. Till apparatenheten fanns en monteringsbädd.

 

PH-11 var en frekvensmodulerad CW-radar som arbetade inom frekvensområdet 420 - 460 MHz. Moduleringsfrekvensen var 135 Hz triangelvåg. Uteffekten var ca 0,7 W.

Sändaren sände via sändarantennen ut en signal som reflekterades mot den underliggande vattenytan/terrängen och som togs emot av mottagarantennen efter en viss tidsfördröjning. Den utsända signalen ändrade frekvens under den tid det tog att gå vägen sändarantenn - vattenyta - mottagarantenn. Den mottagna signalen samt en direktsignal från sändaren tillfördes en blandare. I blandaren jämfördes signalerna och ut lämnades en skillnadsfrekvens vars belopp ökade med ökande höjd. En frekvensräknare mätte frekvensen och lämnade ut en likspänning vars storlek var direkt proportionell mot höjden. Likspänningen matades till höjdindikatorn som visade flygplanets eller helikopterns höjd över vattnet/marken. 

 

Källa: Beskrivning Radarhöjdmätare PH-11/A utgiven av Flygvapnet 1961.

 

2007-12-10 - Uppdaterad 2017-10-17./GSg Uppdaterad 2018-10-07/Per