Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod   

 
  Siktesradar PS-42/A och Sikte-6A     Notis 1

 

 J32B Lansen

J32B Lansen

 

Flygradarstation PS-42 och Sikte 6 var i huvudsak svenska produkter som togs fram i slutet av 50-talet för installation i  J32B (jaktversion av SAAB Lansen). Detta flygplan var tvåsitsigt och utrustades för allvädersjakt och ersatte J33  Venom.

PS-42 och Sikte 6 var primärt avsedda för upptäckt av samt inflygning och eldledning mot luftmål utan behov av optisk kontakt.

Radarstationen spanade först av en större sektor av luftrummet. Navigatören valde därefter ut ett mål och låste radarn mot detta. Radarn följde därefter automatiskt det utvalda målet i avstånd och riktning. Mål- och styrinformation presenterades på flygförarens indikator och i Sikte 6

 

I radarstörda situationer kunde Sikte 6 riktmärken styra radarantennen i anfallets slutskede. I Sikte 6 ingick även en mörkerenhet.

PS-42 kunde även användas vid anfall mot markmål och för navigering med hjälp av markekobilder.

Målbekämpning kunde ske med akan (automatkanon), raketer och robot (Rb324).

 

J32B med PS-42 och Sikte 6 kom att avsevärt förbättra Flygvapnets allväderskapacitet. 

Vill du veta mera klicka här.

Skrivet av Alf Gustavsson

Senast uppdaterat 2009-02-18