Förteckning över intressanta artiklar i Populär Radio
Sorterat efter Årtal - Nummer
 

Tidskrifterna finns tillgängliga i biblioteket i AEF:s lokaler i Byggnad 20
Förteckningen iordningställd av Lennart Torstensson under 2007
(Gå hit för  Artiklar i bokstavsordning)
 

ARTIKEL

ÅR

NR

SIDA

Det elektriska stängslet

193319

Fotocellen

1933258

Satorrören (svenska)

19334130

Heminspelning med Selenophon

19335153

Catkin-röret

19336164

mA-meterns kalibrering

193310311

Ny fjärrskrivmaskin

193311335

Super 34 signalgeneratorns kalibrering

193311339

Radiopennan

193415

Mavometern (B&B gen.ag)

1934234

Centrum Radio blindskrift på mot.

1934261

I de infraröda strålarnas regioner (IR)

1934373

Enkel motståndsmätare

19344118

En motståndsbrygga hembygge

19346178

Amatörradion 20 år

19347189

En motståndsmätare hembygge

19347194

Signalgenerator Luxor hembygge

19349249

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

19349253

H&B Multavi II Pontavi Hugo Tillquist

193410274

Controleur Universel(V/A) Chauvin Arnoux Rep. J Strauch

193410277

Kapacitiv delare för högfrekvens

193410281

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

193410291

Kalibrering av vågmetrar och oscillatorer

193411313

Moderna katodstrålerör för televisionen

193411327

Rörprovare

193411333

Den fotoelektriska luxmetern

193412345

Nätanslutna rörvoltmetrar

193412346

Nya kondensatorer

193412362

Motalastationen(kristallstyrd temperaturkontr.

193515

Automatisk avstämning

1935114

Bildradio

1935125

Dynatronen (oscillatorrör)

1935240

En nätansluten moduleringsmätare

1935250

Televisionens frekvensförhållande

1935367

Nya rör helt av metall

19357164

Radioteknisk revy (FM kommer)

19359220

Rörprovare Ontra ORC 5 (agent Elektriska AB Scandia)

193510224

Televisionen på Berlinutställningen

193510227

Från vårt laboratorium (kapacitansmätning)

193510240

Radioprörprovare MOD 36A

193512313

Sveriges första televisionssändare

1936111

Mjukjärnsinstrument

1936233

Decimetervågor

1936358

H&B Multavi II enklare data Hugo Tillquist

1936474

Mätningar på elektrolytkondensatorer

1936480

Universalrörprovare  We-DA238

1936498

Universalinstrument Pa-univa

1936498

Glimvoltmeter Original Pressler

1936596

Televisionen i Amerika

1936599

Mätningar på elektrolytkondensatorer

19365102

Signalgenerator Ultramar

19366142

Katodstråleoscillografen

19368174

Radioteknisk revy Ljudtrycksmätning

19368186

En billig oscillograf

19369204

Instrument för radioservice

193611248

Signalgenerator

193612273

Radionytt från när och fjärran telegrafoner

193719

Radioindustrins nyheter ORC/10

1937226

Signalgenerator Clough-brengle co typ OC-A

1937226

Oscillograf Clough-Brengle co typ 913

1937226

Kombiinstrument

1937228

Hammondorgeln

1937243

Katodstråleoscillograf 

1937245

AFC (automatisk frekvenskontroll)

1937364

Weston modell 772

1937472

Acornrör

1937479

Clough-Brengle co Super-Unimeter 95 

1937496

Gråhära =en riktad radiofyr

1937489

Signalgeneratorn

19376124

Nya Europeiska rör

19376130

Radioreparatörens egen sida

19376138

Signalgenerator Supreme 570

19376138

Rörvoltmeter Clough-Brengle co

19376142

Rören i röda serien

19377-8157

Laboratorieinstrument

19377-8167

Elektrolytkondensatorer

19379184

Laboratorieinstrument

19379195

Signalgenerator A.H. Hunt Ltd

193710223

Triplett

193710223

Frekvensanalys med tonfrekvensspektrometer

193711236

Bedömning av radiomottagare

193711242

Rör med flyttbara anoder

193712271

Allen B. du Mont Lab katodstråleoscillograf

193712273

Signalgenerator,voltmeter

193811

Oscillograf med miniatyrrör

193819

Kortvågsoscillator

1938112

Katodstråleoscillograf Philips 3153

1938226

Mätinstrument.Rätt instrument på rätt plats.

1938238

Signalgenerator

1938359

Signalgenerator Delta Radio

1938370

Rörvoltmeter Weston 669

19384 

Rörvoltmetrar

19385114

Magnetronrör

19385120

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

19386 

GR 605A, GR 484A

1938630

Beståmning av modulationsgrad

19387-8151

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

19387-8160

Piezokristallen

19387-8166

Cartex rörprovare

19387-8175

Philoskop

19389-10180

Servicemannens bekymmer

19389-10198

Burton Instrument

19389-10215

Philips GM 2880,GM2881,GM5153

193811 

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

193811225

Radiotekniska mätningar

193811238

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

193812 

GR583,Weston792,RCATMV-121-A,Weston571

193812256

En distorsionsindikator

193812258

Piezokristallen

193812266

Radiotekniska mätningar

1939136

Radiotekniska mätningar

1939367

Riktade sjöradiofyrar

1939474

Telefunkens stålrör

19394102

Modern radioservice

19395127

Flygredionytt 1939

19395130

Nya Philipsrör

19396148

Modern radioservice

19396152

Polisradion i Stockholm

19396162

Modern rörteknik

19397-8184

Mätning av högfrekvenseffekt medelst glödlampa och fotocell

19399221

Generering av ultrahöga frekvenser

193910242

Ledningstrådar och lödproblem. Robert Olsson-Seffer.

193910252

Servicebänken

193910253

Generering av ultrahöga frekvenser

193911278

Radioteknisk revy (radiokompassen)

193911287

LC-brygga Aervox

193911291

Hur skriva radioartiklar

193912301

En direktvisande vågmeter

1940242

Aervox LC-checker

1940244

Philoscop GM2880,GM2881,GM3153

1940350

Ultrakortvågsgenerering med hastighetsstyrda rör

1940351

Mätning av små kapaciteter

1940355

Servicebänken

1940362

Radioteknisk revy blindlandning

1940365

Rörvoltmeter med magiskt öga

1940491

Dielektriska ledare (vågledare)

1940599

Servicebänken (rörprovare)

19405108

Rörvoltmetern

19406126

Radioteknisk revy (augetronen)

19406130

LC-provaren

19407-8147

Mätmetoder för ultrakorta vågor

19409165

Mätmetoder för ultrakorta vågor

194010197

Mätmetoder för ultrakorta vågor

194012232

Elektrolytkondensatorn

1941110

Yteffekten

1941233

Signalanalysator

1941244

Besök hos amerikanska radiofirmor (instrument) 

1941489

Signalanalysatorns handhavande

1941492

Eltron modell 386 (Svensk rörprovare)

1941498

Motstånds- och kapacitetsbrygga

1942110

Armstrong och frekvensmodulationen i USA

1942223

Resistans hos spole vid lågfrekvens

1942359

Serviceteknik

1942365

Universalinstrumentet Ovameter

1942469

Presentation av elektronen

1942471

Rörvoltmeter för lik- och växelström

1942480

Reaktans hos kondensator vid lågfrekvens

1942487

Groots frekvensmätare

1942589

Presentation av elektronen

1942596

Serviceteknik

19426115

Rörprovaren Standard .AB Indikator

19427-8125

För servicemän och amatörer(katodstråleoscillosgraf)

19427-8149

Resonans vid högfrekvens (långvåg)

19427-8151

Modern serviceverkstad

19429178

Signalgenerator för servicebruk

194210208

Vridspoleinstrument DLU83

194210209

Signalgenerator Triumph(svensk)

194212222

Radioskolor i USA

194212223

Radiometer MS6

194312

Räknemetoder för växelströmskretsar.Symboliska metoden.

194317

Universalinstrument Atlantus (svenskt)

1943215/18

Ultrahögfrekvensmaterial.

1943222

Serviceoscillograf Radiometer TOG2

1943236

Multimeter Radiometer MM1

1943336

Signalgenerator (svensk)

1943338

Geiger-Mueller-röret

1943344

Signalgenerator National Radio

1943456/58

Rörprovare nr 386

1943458

Den radiotekniska upprustningen i USA

1943463

Signalgenerator

1943589

Annons SER

1943598

Uppmätning av impedanser

19438138

Uppmätning av impedanser

19439148

Kalibrering av bryggpotentiometer

19439160

Uppmätning av impedanser

194310169

En enkel impedansmätbrygga

194312202

RC-oscillatorer

194414

Atlantus 249.Signalgenerator AB Traco (svensk)

1944216

Rörprovare Radioinstrument typ712 (svensk)

1944332

Rörprovare Eltron RM722 (svensk)

1944354/57

Mottagarantennens verkningssätt

1944459

Mottagarantennens verkningssätt

1944582

Atlantus annons(svensk)

19449148

Atlantus tongenerator data (svensk)

194410193

Kapacitetsmätare Eltron (svensk)

194410197

Elektronrör vid ultrahöga frekvenser

194411267

Enkel termostat för kristallframställning

194412234

Chanalyst serviceinstrument

1945115

Radiometer Polymeter

1945224

Chanalyst art. II

1945236

Nytt från industrin. Banankontakten.

1945242

Philoscop och GM4150

1945346

En ultrahögfrekvensgenerator

1945347

Radioteknisk revy. Moderna radiorör

1945349

Rörprovare Atlantus 444

1945460

Univers typ Standard 10.(URI-meter)

1945460

Framställning av kristaller.

1945463

Induktansmätbrygga (HAY'S)

1945588

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305

19457126

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305 data(svensk)

19458146

Något om framtidens elektronik.

19458147

Signaler för frekvenskalibrering. NBS

19458162

Vilken frwekvens på min kristall

19458163

Ekoradio

19459 

Radioteknisk revy.Röntgenbehandling av styrkristaller.

194510194

Universal-flyginstrument

194512235

HP:s första annons.(agent var Tester)

1946122

Nytt från USA och England.

1946232

Cossor dubbelstråleoscillograf.

1946248

Philips rörvoltmeter GM1132

1946482

Multika 55 multimeter

19464101

EMA multimeter II

19464103

Radiometer Q-meter QM 1

19465130

IM nytt modulationssystem

19466139

Ekoradiostyrda granater.

19466140

En praktisk rörprovare

19466153

Svenska mätinstrument

19466155

Heterodyn frekvensmätare

19466160

Simpson model260 och model 215

19466166

Radiometer signalgenerator MS11

19467166

Mikrovågor (länkar)

19467168

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

19467170

Cartex universalinstrument typ 470-B

19468188

Cartex signalgenerator typ915

19468188

Ekoradio

19468191

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

19468194

Radiometer GVM22 ljusgalvanometer

19468203

Nya mätinstrument

19468204

Philips GM2306

19468206

Philips GM7630 rörprovare

19468207

Svensk ekoradio

19469212

Engelsk ekoradio

19469213

Ekoradio (radar skillnad)

19469214

Avo-generator AVO7, AVO-minor

19469227

Measurements MOD80,71,79B,65B,58,78B,84,62

19469230

Ekoradio

194610232

Internordisk mikrovågsförbindelse

194610238

URI-meter Vomax

194610245

Multiscope Danameter

194610245

Utrimeter Cartex470B

194610248

Rörprovare PR45

194610254

Signalgenerator CE48

194610254

Oscillograph Du Mont

194610254

Philips GM 4150,GM2305, GM2882, GM2881, GM3152, GM4140

194611252

Loran.Ett nytt märkligt navigationshjälpmedel.

194611254

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

194611259

Radiometer typ MM1

194611274

Cossor dubbelstråleoscillograf.

194611279

Vomax model 900 (data)

194611280

HP 410A

194612278

BPL signalgenerator

194612280

Mera om impulsmodulation

194612281

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

194612282

Ekoradio

194612286

Triplett model 625N

194612304