CVA Yrkesskola 1946 - 1969

 

Sammanfattning skriven av Bertil Söderberg 1983.

 

Ett bildkollage från skolan finns under den här länken.

 

1946 Yrkesskolan startade. Eleverna var utplacerade på resp. avd med arbetsledarna som lärare. Teori 2 ggr i veckan för von Köhler som kom från Flygförvaltningens verkstadsskola i Västerås. 15 elever deltog i undervisningen. Teorilokal ovanpå hydraulverkstaden. Utbildningen var 4-årig.

Schema för den teoretiska undervisningen för de första årsgruppen vid den nystartade Lärlingsskolan 9.9.46 till 18.6.48

Yrkesräkning 130 tim
Yrkesritning 100 tim
Materiallära 40 tim
Yrkes- och arbetslagstiftning 10 tim
Mekanisk verkstadsteknik 40 tim
Modersmål med medborgarkunskap 18 tim
Arbetsstudier och yrkesekonomi 12 tim

1947 Lika som 1946. Några elever bodde på elevhemmet. Föreståndare Manfred Åberg. Werner Larsson övertog så småningom föreståndarjobbet på elevhemmet. Husmor Tekla Isaksson.

 

1948 Fr.o.m. 1948-års klass fick eleverna praktisera på olika avdelningar 2 månader i taget. Teori som tidigare.

 

1949 Lika som 1948.

 

1950 Lika som 1949 men enbart 7 elever detta år.

 

1951 Verkstad hade ordnats på läktaren ovanpå hydraulverkstaden. Thornebrink började som lärare på verkstaden. 15 elever, och teorin sköttes som tidigare av lärare från FFV.

 

1952 Lika som 1951.

 

1953 Ingen elevintagning.

 

1954 Ingen elevintagning.

 

1955 15 elever togs in. Thornebrink lärare på verkstaden. Teori som tidigare.

 

1956 Thornebrink slutar. När de nya eleverna börjar i september får de Holger Mörk som lärare. Teorin delas av Mörk och von Köhler.

 

1957 Lika som 1956, men fr.o.m. januari 1958 tog Davidsson över verkstadsutbildningen.

 

1958 Ingen elevintagning. Omskolning av nitare till elmekaniker 1 sept 1958 - 31 jan 1959. Praktik på yrkesskolan. (Omskolning av svagströmselektriker till radiomontörer gjordes också men berörde inte yrkesskolan).

 

1959 13 elever togs in. Teorilokal i brandstation. Alla teorilärare från CVA. Hellström anställdes som teorilärare för teleutbildningen.

 

1960 15 elever togs in. Började praktikutbildningen på läktaren, men verkstaden flyttades till motor, Tu II, vid årsskiftet. Hellström slutade och Göran Lundström anställdes. Mörk slutade i februari. Teorilokal nu även personalbyggnaden.

 

1961 Fr.o.m. denna årsklass utbildades enbart telemontörer, men med mekanisk grundutbildning. Utbildningen blev 3-årig. Bertil Söderberg anställdes som föreståndare. Lundström slutade.

 

1962 Isaksson anställdes. Sten Westerman blev föreståndare på elevhemmet efter Werner Larsson.

 

1963 Inflyttning i nya lokaler i baracken, Gula paviljongen. 30 elever togs in i 2 parallellklasser. K-O Kvick och Ström anställdes som lärare. Skolan bestod av föreståndare/rektor och fyra yrkeslärare och som mest 60 elever samtidigt. Skolan kallades CVA Yrkesskola.

 

1964 2 parallellklasser.

 

1965 2 parallellklasser P.g.a. problem med avsättning av utbildade telemontörer beslöts att skolan skulle läggas ner. Man skulle härefter förlita sig på samhällets resurser.

 

1966 Sista elevintagningen.

 

1967 Mek.delen upphör. Kvick och Davidsson slutar.

 

1968 Teledelen upphör. Baracken utryms. Söderberg, Isaksson och Ström slutar.

 

1969 66-års klass går ut skolan. Yrkesskolan upphör definitivt.

I dag 1983 finner vi många f.d. elever på poster inom nuvarande FFV. Också ute i förskingringen finns de på olika teleindustrier i Sverige och utomlands. För oss som fungerade som lärare var det en trevlig tid därför att pojkarna var så positiva och ville lära sig ett yrke.

Att de som genomgått skolan fick ett så bra renommé på arbetsplatserna berodde naturligtvis på denna optimism och den framåtanda som blev följden. (Jag skulle ej vilja ha denna tid ogjord!)

 

/Bertil Söderberg