Laserskjutbanan vid CVA

Skrivet av Bo Björklund 2023-09-26

 

CVA fick 1978 ett underhållsavtal på ett lasersikte avsett för avståndsmätning till fientliga mål. Lasersiktet var bl.a. placerat i stridsvagnar som då med stor noggrannhet kunde mäta avståndet till ett mål och med en inbyggd dator ta ut rätt elevationsvinkel på eldröret för säker träff i målet.

Underhållsavtalet startade aktiviteter inom företaget där underhållsresurser byggdes upp. Till exempel byggdes en laserskjutbana för att testa och kalibrera lasersikten som var inlämnade för reparation.

En skjutstationsbyggnad byggdes uppe på berget söder om ”Funny” med ett skyddsrör i plåt på ca 60 meter. Laserstrålen skickades i det skyddande plåtröret, för att personal eller besökare inte skulle kunna titta in i laserstrålen, som var skadlig för ögonen.

Lasermåltavlan placerades 1300 meter bort, på andra sidan av en stor sänka, där berget kom upp igen. Sänkan gav då ett naturligt skydd för människor och djur att inte oavsiktligt se in i laserstrålen.
 

Skjutstationsbyggnad med skyddsröret i plåt

Bild: Google Maps

 

Underhållsuppdraget uppmärksammades i personaltidningen FFV-U/CVA Nytt 1978 nr 10 med en artikel:

 

Artikeln i personaltidningen FFV-U/CVA Nytt 1978:

 

 

Ut i friska luften igen och raskt upp på berget vid före detta "Funny". Där pågår sedan en tid anläggning av en cirka 1300 meter lång laserskjutbana. På skjutplatsen vid Funny uppförs, i egen regi, en skjutstationsbyggnad. Arbetet med själva skjutbanan och målområdet vid Godsberget läggs ut på entreprenad och blir färdigt i mars månad kommande år.

Min egen personliga kontakt med lasersiktet var följande:

När jag gjorde min militärtjänst vid P10 i Strängnäs 1977-78, var det som vagnchef på den av Hägglund och Söner nyframtagna stridsvagnen, med ett eldrör med kalibern 91 mm. Den hade ett flertal nya moderniteter och finesser bl.a. ett lasersikte för avståndsmätning till aktuella skjutmål. Det fungerade med stor precision och var ett effektivt hjälpmedel vid bekämpning av simulerade mål vid skjutbanan.

 

Det blev sedan ett intressant sammanträffande när jag på helgerna hemma hos mina föräldrar berättade om stridsvagnens olika nymodigheter som bl.a. lasersiktet som var så effektivt. Då berättade min far Birger Björklund att CVA fått underhållet av det aktuella lasersiktet och att han blivit projektledare för att upprätta en Laserskjutbana vid CVA för att testa just det lasersikte som jag använde under veckorna i min stridsvagn på P10. Vi kunde sedan fortlöpande ha intressanta diskussioner om funktioner och egenskaper hos lasersiktet.

 

Under min militärtjänstgöring på P10 var vi ständigt påminda och varnade för att titta in i laserstrålen vid våra dagliga och nattliga uppdrag med våra stridsvagnar. Under mina 13 månader blev som tur var ingen skadad i vår pluton som jag känner till.

 

Jag har vid ett flertal tillfällen besökt laserskjutbanan med skjutstationsbyggnad och sitt långa plåtrör. Det är en lite unik och spännande plats som ligger ensligt med sin måltavla 1300 meter bort.

 

Laserskjutbanan med måltavlan som en fyrkant 1300 meter bort

 


Måltavlan i närbild. Foto Bo Björklund

Läs mer:

Samtidigt som vi jobbade med den här artikeln så gjorde TIFF ett reportage om skjutbanan. Artikeln finns i nummer 3 2023.

Länk till tidningen