Tidslinje Elektronikutvecklingen 1945-1990

Tidslinjen omfattar händelser inom elektronikområdet som under denna tid har genomgått en förbluffande utveckling. Från elektronrör till transistorer till digitala kretsar till mikroprocessorer som möjliggjort produkter med funktioner realiserade i mjukvara.
Parallellt med denna utveckling har tillförlitligheten på enskilda systemkomponenter ökat i en sådan omfattning att mycket stora komplexa system kan realiseras.
Detta parallellt med ett ökat utnyttjande av det elektromagnetiska spektret från centimetervågor för radarändamål till nanometer i lasertillämpningar
.
 

Uppdaterad 2023-02-26

1945-1950

 
Hoppa till:

1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989

 


Dessa år präglades av att tillgodogöra och tillämpa den kunskapsuppbyggnad som skedde under andra världskriget. Landvinningar inom reglerteknik och mikrovågsteknik omsattes snabbt i nya tillämpningar. Datamaskinområdet genomgick en snabb kunskapsmässig uppbyggnad genom ett antal experimentmaskiner.
Genom spetstransistorn, inleddes en vid denna tidpunkt oanad utveckling.

 


Neumann-arkitekturen
Neumann-arkitekturen

ENIAC
ENIAC

 

1945

 • John von Neumann publicerade ett dokument med en datorarkitektur med ett gemensamt minne för data och programinstruktioner som bearbetas sekventiellt.
   Wiki       Wiki
 • Den första OP förstärkaren demonstreras och blev därefter, i olika tekniska utföranden, en oumbärlig byggsten i analoga konstruktioner.
    Wiki       Wiki

 

1946

 • Den första radarn installeras ombord på ett handelsfartyg.
    Wiki       Wiki
 • Datamaskinen ENIAC i drift i USA med 17 468 elektronrör. Vägde över 30 ton och förbrukade 130kW.
  Till skillnad från moderna datorer, räknade ENIAC inte med binära tal, utan med det decimala talsystemet.
    Wiki       Wiki
 • Ett radikalt nytt elektronrör Trokotronen utvecklas av Hannes Alfvén vid KTH och Harald Romanus. L M Ericsson vidareutvecklade detta för tillämpning i bland annat telefonväxlar.
    Wiki       Wiki

 

Modell av den första transistorn
 Modell av den första transistorn

Williamsröret
 Williamsröret

SSEM
SSEM

 

Den ”franska transistorn”
 Den ”franska transistorn”

 

Elektronrör RCA
Elektronrör RCA

1947

 • Spetstransistorn uppfunnen vid Bell Labs. En av de mest betydelsefulla upptäckterna under 1900-talet. Ingen anade den utvecklingspotential som halvledartekniken hade - den integrerade kretsen omkring 1960 och mikroprocessorn på 1970-talet. Uppfinnarna belönades med Nobelpriset i fysik 1956.
    Wiki       Wiki

 • Philips erhöll ett fördelaktigt licensavtal med Bell Laboratories i utbyte mot Philips patenträttigheter för Ferroxcube ferrit material.
  INFO
 • Holografi uppfanns av Dennis Gabor när han arbetade på British Thomson-Houston. Tilldelades Nobelpriset i fysik 1971. Upptäckten fick inte genomslag förrän lasern uppfunnits. 
  Wiki      Wiki

 • Williamsröret, dataminne baserat på katodstråleröret. Detta var det första minnet som tillät slumpmässig åtkomst av data inom en konstant tid, i.e. ett Random access memory, RAM
   Wiki

 • Den första rapporterade databuggen var en mal som kortslöt ett relä i datamaskinen MARK l den 9 september 1947. Händelsen rapporterades av Grace Hopper, känt namn i USA datahistoria. Bug hade dock använts tidigare för fel i bland annat telefonsystem. Debugga avsåg att avhjälpa buggar
  Wiki       Wiki

1948

 • Den första binära digitala datorn SSEM med program lagrat i minnet - Williamsrör, i drift vid Manchester University.
   Wiki       Wiki

 • En ny vetenskap, informationsteorin grundas delvis på avhandlingen "A Mathematical Theory of Communication" skriven av Claude Shannon vid Bell Labs. Ordet bit användes här för första gången som den minsta informationsbärande enheten.
   Wiki       Wiki

 • Den första europeiska transistorn, den ”franska transistorn(transistron triode) utvecklades av två tyska forskare H. Mataré och H Welker som arbetade för Compagnie des Freins et Signaux Westinghouse i Paris.
  INFO

 • Mönsterkort eller kretskort börjar allmänt användas efter att USA frisläppt uppfinningen, tidigare förbehållen militära konstruktioner.
   Wiki       Wiki

 • Speciella elektronrör "computer tubes" börjar tillverkas för att förbättra tillförlitligheten på datamaskiner. Snabb utveckling följde, med livslängder på mindre elektronrör på hundratusentals timmar.

 • Matematikmaskinnämnden bildas för att säkerställa en snabb utveckling och tillgång till matematikmaskiner i Sverige.
   Wiki


Kärnminne
Kärnminne

 

1949

 • Den första atomklockan, en ammoniak maser utvecklad vid National Bureau of Standards (NBS, nuvarande NIST). Inledningen till hur tid definieras påbörjas härmed.
    Wiki Atomic clock   Wiki Maser

 • Kärnminnet utvecklat av Forrester vid MIT och Wang vid Harvard. Wang erhöll patent på sin variant 1955.
   Wiki      Wiki
   

1950-1959

 


Slutet på elektronrörsepoken, transistorkonstruktioner tar efter hand över. Pulstekniken alltmer framträdande. Utvecklingen av planartekniken lägger grunden till integrerade kretsar. Mycket snabb utveckling inom datamaskinområdet. Kommersiella datorer utvecklas framgångsrikt för administrativa tillämpningar. Programvara etableras som nytt teknikområde.

 

 Ferranti Mark 1
Ferranti Mark 1


BWO rör 100GHz

BWO rör 100GHz


NIXIE rör
NIXIE rör


Den första digitalvoltmetern
Den första digitalvoltmetern


BESK
BESK
 

1950

 • Fototransistorn. En transistor som styrs av ljus istället för ström, utvecklad av John Northrup Shive på Bell Labs.
     Wiki

 • PIN dioden utvecklad av Jun-ichi Nishizawa vid Tokyo Universitetet
     Wiki

 • Bark - Binär automatisk reläkalkylator – elektromekanisk datamaskin byggd i Sverige. Räknas som Sveriges första datamaskin
   BARK      Wiki

1951

 • Den första kommersiella datamaskinen var den Brittiska Ferranti Mark 1 som levererades till Manchester University i februari 1951. En månad senare levererades i USA UNIVAC 1 av Remington Rand till US Census Bureau

    Wiki

 • BWO-röret, Backward Wave Oscillator eller Carcinotron patenteras. En mikrovågsoscillator upp till THz-området med snabb spänningsstyrd frekvensändring över ett stort frekvensområde.
    Wiki

 • Den första kompilatorn, A-O kompilatorn skrevs av Grace Hopper vid Remington Rand  
   Wiki       Wiki

 • Begreppet Microprogrammering definierat av Maurice Wilkes vid Cambridge University.

    Wiki

 • Nixieröret, Burroughs Corp. Nixieröret är en tidig typ av numerisk elektronisk display, och i grunden en avancerad form av glimlampa.
   Wiki       Wiki

1952

 • Bell licensierar delvis sina patent inom området transistorteknik. Bell Labs tekniksymposier lockade över 100 representanter från 40 företag, däribland L M Ericsson, som hade betalat $25 000 för patentlicenser och till ett nio dagars Transistor Technology Symposium vid Bell Lab, inklusive ett besök på Western Electrics ultramoderna transistorfabrik.
   INFO 1     INFO 2 pdf

1953

 • De första kommersiellt tillgängliga produkterna baserade på transistorer lanseras i USA. I Europa demonstrerade det tyska företaget Intermetall en transistorradio på radioutställningen i Düsseldorf.

 • Den digitala voltmetern utvecklas av Andrew F. Kay, Non Linear Systems. Ersatte snabbt kompensatorer för mätningar med höga krav på noggrannhet.

 • BESK Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator Svenskutvecklad elektronisk datamaskin med elektronrör i drift på KTH.
   Wiki       Wiki     INFO pdfOC 71 och OC 72
OC 71 och OC 72


Regency TR-1
Regency TR-1

 

1954

 • Philips annonserar de populära transistorerna OC70 och OC71.
   INFO

 • Patent på kärnminne beviljas An Wang som sålde rättigheterna till IBM för USD500,000.
   Wiki

 • Leveranser påbörjas av kiseltransistorer, Texas Instrument intar en ledande position. Ersätter inom några år germaniumtransistorer.

 • Den första transistorradion Regency TR-1

 • HAFO Halvledarforskningsinstitutet bildas vid KTH. Den Svenska halvledarutvecklingen påbörjas
  INFO

 • Vid KTH bildas Transistorgruppen som under mer än tio år skulle spela en central roll att sprida kunskap inom halvledarområdet till yrkesverksamma ingenjörer och lärare.

1955

 • Den första noggranna atomklockan baserad på en viss övergång i cesium-133 atomen utvecklades vid NPL i England.
   Wiki       Wiki

 • Varaktordioden eller Varicap fungerar som en spänningsstyrd kapacitans. En helt ny komponent med många tillämpningar. Utvecklad vid Bell Labs av Arthur Uhlir och A.E. Bakanowsk
   Wiki       Wiki

Tyristorer SCR
Tyristorer SCR
Skivminne RAMAC IBM
Skivminne RAMAC IBM
Den mobila enheten i MTA-systemet.
Den mobila enheten i MTA-systemet. Vikt 40 kg

1956


Fortran
Fortran

Sputnik
Sputnik

 

1957


Den första integrerade kretsen

Den första integrerade kretsen

Alwac IIIC
Alwac IIIC

1958

 


Nuvistor

Nuvistor

1959

 

1960-1969

 

 

Tekniken för tillverkning av halvledare utvecklas snabbt och därmed lägre priser. Den integrerade kretsen revolutionerar sättet att bygga elektronikkonstruktioner.
Med minidatorerna får grupper av tekniker tillgång till egna datorer. Leder till snabb utveckling av programvara för en mängd nya teknikområden.
Optronik gör sitt intåg med lasern som snabbt utvecklas.
Tekniken med datamaskiner som samverkar i ett nätverk börjar utvecklas.
 I Sverige skapas ordet Dator som ersättning för datamaskin

 

 Echo 1

Echo 1
Laserljus
Laserljus


Saab D2
Saab D2

 

1960

 

Kalmanfilter

Kalmanfilter

 

 

Röda LED

Röda LEDTelstar 1
Telstar 1

 

1961

1962


Hålremsa med ASCII kod

Hålremsa med ASCII kod

Tidig ljuspenna
Tidig ljuspenna

 

1963


Nätverk för paketförmedling

Nätverk för paketförmedling

TTY 33

TTY 33

 

1964PDP8a

PDP8a


FFT
FFT


Moores Lag
Moores Lag

 

1965


Optisk fiber

Optisk fiber

 

1966

1967

  1968The open group

The open groupCCD Sensor
CCD Sensor

 

1969

1970-1979

Datorutvecklingen tar en ny riktning med mikroprocessorn, mikrokontrollen och signalprocessorn. Mjuka elektroniksystem med inbyggda datorer ger nya möjligheter.
Minnestekniken utvecklas i takt med datorutvecklingen och utgör en pådrivande faktor. Denna utveckling leder till mikrodatorns och persondatorns födelse. Programvara utvecklas i takt med denna utveckling.

Databastekniken utvecklas såväl som standarder för nätverk av datorer.
Intresset för kommunikationen mellan människa maskin leder till nya rön.

 Det första DRAM minnet

Det första DRAM minnet


Diodlaser
Diodlaser


8” Floppy disk
8” Floppy disk


Den första mikroprocessorn
Den första mikroprocessorn


Den första musen?

Den första musen?Hårddisk typ Winchester
Hårddisk typ Winchester

ECAD
ECAD

WYSIWYG
WYSIWYG

1970

1971

1972

1973

1974

 

IBM 5100
IBM 5100


Popular Electronics
Popular Electronics

 

1975

 
Digital färgfotografi
Digital färgfotografiGPS satellit
GPS satellit
 


Luxor ABC 80
Luxor ABC 80

1976

1977

1978

1979

1980 - 1989

Med introduktionen av IBM PC och Macintosh senare operativsystemet Windows inleds en ny era - Ett grafiskt användargränssnitt mellan människa maskin.

Inom halvledartekniken uppnås nya höjder av miniatyrisering och integrering.

Optroniken utvecklas optiska fibrer blir allmänt tillgängliga.
Standarder för datakommunikation leder till nya nätverkskoncept som lägger grunden till Internet.

Programvara för stöd vid elektronikkonstruktion ECAD blir allmänt tillgängligt.

 

 

 

ADA
ADA

1980

IBM PC

IBM PC

 

 

 

 

Lisa
Lisa

 

1981

 

1982

1983Apple Macintosh

Apple Macintosh
 

 

Commodore 64
Commodore 64

 

 

Windows

Windows

1984

1985


IBM PS/2

IBM PS/2

 

1986

1987


Fiberkabel med flera fiberkärnor

Fiberkabel med flera fiberkärnor

 

 

WWW
WWW

1988

1989

 


Åter till toppen

Åter till 1950-talet

Åter till 1960-talet

Åter till 1970-talet

Till AEF Startsida