Lee De Forest Audion1906

 

 

 

2C39A

 

 

 

JAN-717A

 

Elektronröret

Grunden för elektronikutvecklingen
 

Historien om elektronrörets utveckling är en omfattande och vital del av elektronikhistorien.
AEF har därför valt att behandla detta viktiga område i fyra avsnitt med olika inriktning.

 

Elektronrör i ord och bild.

Här har vi utnyttjat vårt fotolab med unika bilder för att beskriva några militära rörtyper och ge en kort beskrivning av de olika rördetaljernas funktion.
I en bildbilaga finns många intressanta bilder.

 

Elektronröret, en 50 årig epok med nya problem

Här beskrivs kortfattat elektronrörens historia. Tidiga erfarenheter av den begränsade tillförlitligheten vid militär användning och erfarenheter från andra världskriget berörs. Orsakerna till elektronrörens höga felfrekvens behandlas i detalj.

 

SER om Elektronrör

Skriven av den tekniska ledningen för SER (AB Svenska Elektronrör). Artikeln behandlar med stor detaljrikedom elektronrörens konstruktion utifrån tillverkarens perspektiv. Denna artikel är sannolikt den mest utförliga artikel om elektronrör som finns tillgänglig.

 

Tillförlitlighet

Elektronikutrustningarnas bristande tillförlitlighet, ofta orsakade av elektronrörens höga felfrekvens, låg bakom utvecklingen av tillförlitlighetstekniken.
Artikeln ger bakgrunden till denna historiska utveckling i USA och Sverige

 

Korsregister  Excel-fil (.xls)
Översättning från Försvarets M/F-nummer till alternativa civila beteckningar för elektronrör.

 

 

 

 

 

 

JAN-CKR

 

 

 

Från bakelitsockel 1921 via glas till keramisk sockel 1959

 

 

 

KEN-RAD 7193