Externa länkar inom området "Elektronikutveckling"
Uppdaterad 2023-01-31

Länkar på svenska

Utländska länkar

 •  Technikum29  Museet ligger i centrala Tyskland nära Frankfurt am Main. Det ägs och drivs privat. Sidan innehåller många bilder på äldre datorer, radioapparater, TV-mottagare och annan elektronik. Sidan finns på tyska och engelska och är mycket elegant upplagd.
   

 • Wireless World 1911-1986
  För den som är intresserad av brittisk Radiohistoria kan vi rekommendera tidskriften Wireless World. 
  Länken leder till praktiskt taget alla nummer (11/år) från 1911 till 1986!
   

 • Webbplatsen  http://www.americanradiohistory.com omfattar hundratals olika tidskrifter om radiohistoria med mera, huvudsakligen från USA.
  Exempelvis:

   

 • Bell System Technical Journal 1925-1961
  De vetenskapliga upptäckter och tekniska innovationer som utvecklades vid Bell System (Bell Labs) publicerades i Bell System Technical Journal fram till 1983 då organisationen ombildades.
  Dessa publicerade kunskapsmässiga framsteg har ofta varit avgörande, inte bara för utvecklingen av globala telekommunikationer, utan har därtill haft en stor betydelse för den
  tekniska utvecklingen i sin helhet.
   

 • The History of Ericson 1876 - 2006
  A journey through the world of Ericsson - a trip through history towards the future. These articles depict in photographs and film how the small factory opened by Lars Magnus Ericsson in 1876 successfully evolves into a global company.
   

 • Virtual Valve Museum
  Här kan man finna de flesta typer av elektronrör på ett överskådligt sätt.
   

 • Computer History Museum
  En mycket innehållsrik sajt. Allt från stordatorer till mikroprocessorer och dess historia.
  Speciellt av intresse kan vara:

 • History of innovation
  Historien om Texas Instrument bl.a. TI:s bidrag till halvledarutvecklingen.
   

 • Microwave history
  Mikrovågshistoria. Beskriver ett område som har utvecklats oerhört under kalla kriget-epoken. Från Microwaves101.
   

 • IEEE History Center
  Här kan man finna det mesta inom elektronikhistorien. Bl.a. intervjuer med berömda innovatörer och mycket annat.
   

 • Introduction to Integrated Circuit Technology
  För den som är intresserad av halvledare, dess tillverkning, utvecklingstrender etc.