Tidskrifter med elektronikhistoriskt innehåll

 

Uppdaterat 2019-03-06

Tidskrift

Tillgängliga nummer

Radio och Television

Tidningen utgavs 1954-1983 som en efterföljare till Populär Radio (1929-1953). Inriktningen var att följa den snabba utvecklingen inom området. Mycket läsvärt om dåtidens teknik, som var mycket avancerad! Även kul att se hur man byggde själv, bland annat sin egen TV-apparat!

Digitalisering pågår! Klara nummer läggs ut efter hand.

Populär Radio
Populär Radio riktade sig till en bred allmänhet och innehöll förutom populärvetenskapliga och tekniska artiklar även noveller med radio som tema. Populär Radio behöll sitt namn till 1953. 1954-1983 hette den Radio & Television och ändrade delvis inriktning.

Samtliga nummer från 1929 till 1953.
Totalt 293 tidningar.

Radio

Innehåller kåserier om "Rundradions" genombrott och noveller som "Radioprinsessan". Mängder av byggtips och annonser.

Spridda nummer från 1923 till 1932

Radiotidningen QRX

Aktuell tidskrift för kortvågsamatörer, radiotelegrafister och tekniker.

Officiellt organ för Göteborgs Kortvågsklubb med flera.

Spridda nummer från 1945, 1946 och 1951

Radioamatören

"Radioamatören avser att vara en handledning för nybörjare, en tidskrift i vilken de erfarna och skickliga finna allt nytt av intresse och ett organ för utbyte av amatörer emellan".

Huvuddelen från åren 1924 till 1929.
Ett nummer från 1932

Radio och Radioamatören

Tidningarna Radio och Radioamatören sammanslogs 1933 och blev logiskt ”Radio och Radioamatören”.

Tidningen utgjorde även organ för Svenska Radioklubbars Förbund.

"Ägnar sig åt den sakliga behandlingen av alla med radio- och grammofontekniken sammanhängande frågor, i första hand de rent tekniska".

Huvuddelen från åren 1933 till 1936

Radio och Grammofon

Organ för Svenska Radioklubbarnas Förbund och Föreningen Sveriges Sändaramatörer

Spridda nummer från 1930 till 1932

QTC

Sveriges sändareamatörers tidning QTC 1932-48 med avbrott för krigsåren då samarbete skedde med tidningen Populär Radio. Sändaramatörerna var ofta först med tekniska lösningar, vilket dessa tidningar visar.

Ett 10-tal från åren 1938-1939 och ett 30-tal från åren 1946-1948

Radioteknisk Revy 

Utgavs månadsvis 1929-32, kvartalsvis 1933. Ytterligare en radiotidning med teknisk information och byggbeskrivningar.
Flera artiklar om eliminering av radiostörningar, aktuellt redan då...
 

Spridda nummer från 1930 till 1933