Aktuell Tidsperiod
 

 

1929---------------------------------------------- - - -
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flygvapnets teletekniska utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygvapnets tekniska skola FTS

 

Flygvapnets MarkTeletekniska Skola FMTS

 

 

Flygförvaltningens Verkstadsskola  FFV

 

Inledning

När 1.flygkåren (F1) sattes upp 1929 tillskapades en ny yrkeskategori, radiomän.

De utbildades vid flottans radioskola vid Stockholm örlogsstation. 1933 genomfördes, som en komplettering, en ”verkstadskurs för radiomän” vid Centrala Flygverkstaden i Västerås (CVV).  Detta kan ha varit den första teletekniska utbildningen i flygvapnet.

F1 utsågs 1936 till grundutbildningsmyndighet för flygvapnets signalister och en radioskola inrättades under CF1 på Viksäng – senare döpt till Signalskolan (FSS)

 

 

Flygvapnets radarskola (FRAS) -  Flygvapnets  Teletekniska Skola (FTTS).

Marinspaningsflottiljen F2 omorganiserades 1942 till skolförband med huvudinriktning mot stridsledning- och luftbevakning, bl.a. utbildades så småningom jaktstridsledare. Flygvapnets radarskola (FRAS) tillkom och mot slutet av 1950-talet även televerkstad för luftbevakningsmateriel (TVL).

1974 avvecklas skolverksamheten eftersom F2 skulle läggas ner och  skolorna överflyttades till F18 i Tullinge och kallades Flygvapnets TeleTekniska Skola (FTTS).

 

 

Flygvapnets Centrala Skolor (FCS)  - Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

FCS inrättades 1942 och förlades till Viksäng i Västerås. Skolorna bestod av Flygvapnets underofficersskola (FUS), 1942-1949,  Flygvapnets signalskola (FSS) 1942-1961, Flygvapnets tekniska skola (FTS) 1942-1961, Flygvapnets trupputbildarskola (FTUS) 1949-1960,  samt Flygvapnets markstridsskola (FMS) 1950-1960.

Under perioden 1960-61 flyttades delar av skolorna till den då nyss nerlagda flygflottiljen F14 i Halmstad och namnet ändrades till Flygvapnets Halmstadsskolor (FMHS). I Halmstad inrättades bl.a. Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola (FSS), Flygvapnets tekniska skola (FTS) för grundläggande teknisk utbildning och Flygvapnets flygmaterielskola (FFS) där utbildning på flygmaterielen genomfördes för både militära och civila tekniker.

1985 slog man samman FTTS och FSS/B (B för basmateriel) under den gemensamma beteckningen Flygvapnets MarkTeletekniska Skola (FMTS).

2005 organiserades Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) genom att FMHS slogs samman med arméns tekniska skola och delar av örlogsskolorna i Berga och Karlskrona.

 

 

Flygvapnets lärlingsskolor.

De centrala verkstäderna i Västerås, Arboga och Malmslätt inrättade treåriga lärlingsskolor i början av 1940-talet.

1968 upphörde dessa skolor efter Krigsmaktens Lärlingsutredning, som i sitt förslag föreslog att lärlingsskolorna skulle upphöra och en ökad samordning med den civila yrkesutbildningen skulle införas.

 

 

Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV)
1942 - 1968.

Flygförvaltningens lärlingsskola (FFL) inrättades 1942. I februari detta år togs de första eleverna in till Centrala Flygverkstaden Västerås (CVV) för en treårig utbildning. Skolan bytte sedan namn till Flygförvaltningens Verkstadsskola (FFV) och lokaliserades till Johannisbergs flygfält och utbildningstiden ökades till fyra år. De första eleverna utbildades till flygplan- och flygmotormontörer samt instrumentmakare. Från 1949 tillkom även några telemontörer och i slutet av skolans verksamhet dominerade den senare elevkategori helt.

 

 

Centrala verkstaden Arboga (CVA) yrkesskola
1946 – 1969

1946 startade en lärlingsskola vid CVA i Arboga. Till en början enbart för mekaniker med så småningom tillkom även teleutbildning. 1961 utbildades enbart telemontörer. Yrkesskolan upphörde 1969. 

Läs mer om CVA Lärlingsskola.

 

Centrala verkstaden Malmslätt (CVM) yrkesskola
1946 – 1968

CVM startade 1946 sin treåriga lärlingsskola med att till en början främst låta eleverna följa verkstadsarbetet. Sedan infördes teoretisk undervisning tillsammans med praktik.

De första eleverna utbildades i maskinteknik, instrumentmakeri samt motor/flygplan.

1955 utbildades de första svagströms- eller flygplanselektrikerna och senare telemontörer. Från 1964 innehöll skolan bara telemontörer.

I likhet med de övriga lärlingsskolorna upphörde intagningen 1968.

 

Skrivet av K-G Andersson

Senast uppdaterat 2016-07-01