Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 

 


  
Flygbassystem Bas 60. 

  Senast uppdaterad 2007-12-06

 

 Bas 60

 

I 1954 års flygbasutredning togs grunderna fram för ett nytt flygbassystem som fick namnet Bas 60.

Ett nytt hot hade kommit fram, nämligen kärnvapenhotet.

Viktiga centraler måste skyddas och flygplanen måste spridas ut över större ytor vid flygbaserna.

1958 års försvarsbeslut innehöll ett beslut om att Bas 60 skulle byggas ut och bestå av 70 flygbaser. Av dessa skulle 46 baser innehålla utrustning för att möjliggöra kontinuerlig användning. Så många flygbaser blev inte utbyggda utan planerna skars ned för varje gång som översyner av planerna gjordes.

Inför flygvapenövningarna 1963 var de första två baserna utbyggda och efter övningen började de övriga baserna att byggas ut med planeringen att alla skulle vara färdiga under 60-talet.

En Bas-60 bas kunde bestå av följande:

 • Huvudlandningsbana

 • Reservvägbas, allmän väg som breddats och förberetts. Senare tillfördes reservbaser som kunde vara civila flygfält (Sidobaser).

 • Skyddad Kommandoplats (KC), 1-2 km från huvudbanan

 • Mobil enhet för Flygtrafikledare fält (TLF-kärra)

 • Stabsplats, 7-10 km från huvudbanan.

 • Signalstationsvagn, fjärrskrift, Lopra, väderinformation mm.

 • Banljus, radio, navigationshjälpmedel

 • Framom, främre klargöring för jaktflyg

 • Bakom, bakre klargöringsplats 2-3 km från banan

 • Uom, tillbakaskjuten uppställningsplats för bl.a. reparation av flygplan 8-10 km från banan

 • Baskabel, som förband stabsplasen, KC, Framom, Bakom, Uom, FFRL och televerkets nät.

 •  Bankabel, för manövrering mm av utrustningar på fältet

Bas 60 byggdes normalt med landningsbanor med en längd på 2000-2300 m och en bredd av 30-40 m med utrullningshinder i banändarna.

För bansystemet installerades banljus och landningshjälpmedel.

Radiosystemen bestod av Markradiosystem FYL för flyg-trafikledning, Basradiosystem Fmr-12 för radiosamband inom basen, Luftoperativa radionätet för mottagning av fjärrskrift, väderinformation. Radiostation Ra-758 för samband med eget luftvärn.

När en huvudbas var fullt bemannad fanns 1200 – 1500 personer inom basområdet.

För mer information hänvisas till artikel "Flygbassystem Bas 60" som publicerats av FHT. 
PDF-dokumentet är på 1,26MB och kan läsas här.  Öppnas i nytt fönster.