Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod


                                          |----- 2004

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Helikopter 9 - HKP9

 

Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB 105

 

 

 

Arméns HKP9 avväpnad

HKP9A - Armén

 

 

Flygräddningshelikopter HKP9

HKP9B - Flygvapnet

 

 

Pansarvärnshelikopter HKP9 med HeliTow-robotar

HKP9A - HeliTow-robotar

 

 

Behovet av en pansarvärnshelikopter för armén var under början av 80-talet stort och 1984 skrevs kontrakt om köp av 20 MBB BO-105CB-3. De fick beteckningen HKP9A.

Året därpå mottog flygvapnet fyra IFR-utrustade MBB BO-105 CBS med större kabin, vilka tilldelades den militära beteckningen HKP9B. HKP9 var en tvåmotorig helikopter med fyrabladig rotor.
 
HKP9A, Pansarvärnshelikopter
Hkp9A anskaffades som pansarvärnshelikopter (pvhkp) beväpnade med pansarvärnrobotsystemet HeliTow. Dess flygegenskaper var optimerade för den rollen och hade ett stelt rotorsystem.
Det stela systemet medförde att styregenskaperna hos helikoptern blev mycket exakta och precisa så minsta rörelse i styrspaken mycket snabbt ledde till en attitydförändring hos helikoptern.
När HKP9A fanns i krigsorganisationen var de organiserade i två kompanier innehållande 10 helikoptrar vardera. Ett kompani baserades på AF1 i Boden och det andra på AF2 i Linköping.

Uppgiften som pvhpk utgick och robotsystemen togs bort. De nya uppgifterna för HKP9A blev som lätt transporthelikopter och skolhelikopter för mörkerflygning med NVG.
 

HKP9B Räddningshelikopter

Fyra stycken tillfördes flygvapnet 1985 och var huvudsakligen avsedda för flygräddning av utskjutna flygplanspiloter. Den hade något större kabin än HKP9A och kunde utrustas med två bårar samt hade en räddningsvinsch.
Under början av 90-talet sålde flygvapnet sina HKP9B eftersom den nya HKP10 kom i tjänst och de blev överflödiga i flygräddningsorganisationen FRÄD.

 

Avionik – Flygradio, arméradio, GPS, VOR, ADF, nödpejl och nödsändare.

 

HKP9 var i tjänst mellan 1985 och 2004

 

Källa:

 

Skrivet av Göran Svanborg

Senast uppdaterad 2023-02-19