Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Copyright

 

AEF anser sig har vidtagit alla rimliga åtgärder för att erhålla tillåtelse att använda material från externa källor eller från elektroniska media.

 

Där det inte har varit möjligt att spåra eller få kontakt med eventuell upphovsrättsinnehavare, har vi använt detta material i god tro.

 

Om någon anser sig ha upphovsrätt till något av AEF publicerat material, ber vi er vänligen kontakta oss.