Arboga Elektronikhistoriska Förening

 

Telefon till föreningslokalen saknas.   Telefonnummer till styrelsen.

Meddelande till AEF vidarebefordras till Ordförande och Sekreterare.


e-postadressen till Föreningslokalen är aef@aef.se

 

e-postadressen till webmaster är webmaster@aef.se

 

e-postadressen till bibliotekarien/arkivarien är biblioteket@aef.se

 

Organisationsnummer: 802503-6354

 

Bankgiro:  5578-3542

 

Postadress och besöksadress:

Arboga Elektronikhistoriska Förening

Storgatan 61

73246 ARBOGA

 

Se karta