Styrelse Arboga Elektronikhistoriska Förening 2023

 

Ordförande

Jonny Rosenquist

0589-611119

076-7889271

Vice ordförande

Karl-Gunnar Bengtsson

0589-611960

070-6413245

Sekreterare och Webmaster

Roland Persson

 

073-0388615

Kassör

Göran Svanborg

0589-611135

070-3591620

Ledamot 

Markku Siipola

 

079-3354501

Ledamot

Göran Gustafsson

0589-14115

070-3405356

Ledamot

Ulf Edén

 

070-7875286

Ledamot

Göran Hawée

0292-30565

070-2141354

Ledamot

Hans-Göran Johansson

 

070-6397526

Adjungerad ledamot

Arne Larsson

019-312655

070-5301156

Adjungerad ledamot

Lars Höök

013-212238
0591-19354

073-0412238