Styrelse Arboga Elektronikhistoriska Förening 2024

 

Ordförande

Jonny Rosenquist

0589-611119

076-788 92 71

Vice ordförande

Karl-Gunnar Bengtsson

0589-611960

070-641 32 45

Sekreterare och Webmaster

Roland Persson

 

073-038 86 15

Kassör Markku Siipola   079-335 45 01

Ledamot 

Göran Svanborg

0589-611135

070-359 16 20

Ledamot

Göran Gustafsson

0589-14115

070-340 53 56

Ledamot

Ulf Edén

 

070-787 52 86

Ledamot

Göran Hawée

0292-30565

070-214 13 54

Ledamot

Hans-Göran Johansson

 

070-639 75 26

Adjungerad ledamot

Arne Larsson

019-312655

070-530 11 56

Adjungerad ledamot

Lars Höök

013-212238
0591-19354

073-041 22 38