Den svenska flygindustrin på 1970-talet

En artikel från tidningen FLIGHT International om FFV, Saab, Aga, Bofors, Philips, LME, Satt, Stansaab
och SRA den 14 dec 1972.

G Svanborg 2013-05-08