Karikatyrer och skämt

 

Skrivet av Alf Gustavsson AEF

  

Under årens lopp har ett antal bilder samlats. Motivet kan ha varit att de upplevts som en spegling av en situation eller ett fenomen i en tid med stark utveckling såväl tekniskt som organisatoriskt.

Ett humoristisk attityd till den ibland krassa verkligheten kan vara till hjälp.

Här kommer några exempel med kort inledande text.

 • Med facit i hand som pensionär har väl många erfarenheter i likhet med de som skalden Alf Henriksson utrycker i Dagens Industri
   

 • De av oss som upplevde tiden då vi tillhörde Celsius-koncernen och eventuellt lockades att köpa aktier blev nog efter en tid överens med Mutter & Co
   

 • Under kalla kriget-perioden ”överfölls” vi också av det accelererande informationssamhället där ny teknik och nya arbetssätt åtminstone till en början skapade nya problem och möjligheter. De tekniker som i början av 1960-talet kom i kontakt med datorteknik fick ju lära sig en helt ny teknik. Att förstå en dators funktion och den nya terminologi som till en början endast på engelska blev nog för många tekniker en nära nog övermänsklig uppgift.
  Lyckligtvis kom någon klok person sannolikt med bakgrund inom VVS-området på en metod kallad ”Understanding Computer Technology

   

 • När vi trodde att vi hjälpligt kunde behärska dessa ”elektronhjärnor” drabbades vi av nya fenomen. Vi visste ju hur de fungerade, de var ju bara maskiner som gjorde vad vi programmerat dem att göra. Men icke. Inte sällan visade de sig ha ett eget liv. I all sin komplexitet kunde det inträffa sådant som visas på bild av Cork
   

 • Den som tidigt började använda PC (Personal Computer) kunde i svåra stunder sakna sitt viktigaste tillbehör. Katten hade varit framme!
   

 • Som vanligt fanns det också tvivlare och bakåtsträvare som gladdes åt de avbrott som då och då störde de datoriserade funktionerna Redaktör Larsson var en som väntat på revansch 
   

 • Datasäkerheten var under flera  år bristfällig. Ibland kunde ett felaktigt tangentnedslag resultera i oväntade penibla situationer. Ett exempel ur Aktuell säkerhet visas här.
   

 •  Ynglingen Emil Ruda (bosatt i Grönköping) nappade tidigt på möjligheten att kommunicera via elektronisk post. 
   

 • Några äldre damer på alerten insåg också behovet av så kallad ”back up” med avseende på upprepade ”Network problems”
   

 • Under 1980-talet började några av de mest avancerade teknikerna att studera en ny teknik under utveckling utomlands som kallades ”Artificial Intelligens”. På svenska blev det Kunskapsbaserade system. Tekniken var dock i sin linda. Det var en attraktiv tanke att kunna lagra mänskligt kunnande. I vår verksamhet skulle tekniken kunna användas för att lagra underhållserfarenheter t.ex. från felsökning. Av flera skäl blev dock inte idéerna förverkligade. En av tveksamheterna som uppdagades framgår av denna bild
   

 • Vår starka drivkraft att ständigt söka de bästa lösningarna ledde ibland till höga akademiska nivåer och argumentation. Trots delade meningar urartade dessa aldrig till fysisk argumentation.
   

 • Under 1990-talet blev det aktuellt att kvalitetscertifiera företaget enligt ISO 9000. Dåvarande FFV Aerotech hade nog ett prekärt utgångsläge bl a då ledningen under en längre tid propagerat för att i stort skrota instruktionsfloran. Man lyckades ändå efter en tid klara ”provet”. Turen var nog med oss! Ett exempel på en rutin som troligen bidrog till det lyckade resultatet finns här.
  Det är dock ännu inte bekräftat att rutinen är fastställd av ISO

 Historierna kunde fortsätta, men här tog de illustrativa bilderna slut