Minnen för miljoner

 

I dessa dagar då vi alla talar om all information som finns på nätet och som man lätt kan finna med Google. Vanligen förklaras detta med den fenomenala datautvecklingen som brukar beskrivas med Moores lag.

 

Antalet transistorer på en given yta
 fördubblas inom 2 år

 

Vi kommer dock sanningen närmare om vi tittar på kostnaderna att lagra information.
Sedan skivminnen introducerades av IBM 1956, har priset för att lagra en viss mängd information minskat till mindre än en hundradels miljon!

I ett kortare (34 år!) perspektiv har priset för att lagra 1 GB varit:

 

 År 1980 

1990

 2000  

  2010

 2014

2 000 000 kr 

 40 000 kr

 150 kr 

 6 kr 

 3 kr

 

Denna snabba utveckling är ett resultat av den stora efterfrågan från datoranvändare av stationära och bärbara datorer att lokalt lagra mera data.

Detta har i sin tur varit basen för en spektakulär teknisk utveckling. Denna har resulterat i ett antal tekniska genombrott inom flera kunskapsområden
Detta framåtskridande har lett till följande resultat:

 

Parameter

Började 1956 med

Utvecklades 2014 till

Förbättring antal gånger

Lagringsvolym

3,75 MB

4 TB

1 miljoner

Fysisk volym

1,6 m3

34 cm3

57 000

Vikt

910 kg

62 g

15000

Accesstid

Ca 600 s

Fåtal ms

200

Informationstätheten på skivan per ytenhet

2000 bits

826 Gbits

> 400 miljoner

 

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive

 

Informationstätheten under 56 års skivminnesutveckling har ökat från 2 kbits till över 800 Gbits 2014. Denna ökning i lagringstäthet överträffar ökningen av antalet transistorer per ytenhet som från 1971 ökat från 2,2 k till ca 1,5 G 2014

Vårt inledande antagande att utvecklingen av snabba skivminnen med stor kapacitet har en betydande roll i dagens användning av datorer, kan härmed styrkas.

 

En fråga inställer sig dock, vad dessa kapacitetssiffror innebär.
Med utgångspunkt i dagens 8 TB kan följande datamängder lagras:

 • Text: 1 pärm är 1 MB. Innehållet i 8 miljoner pärmar kan lagras.
  1 pärm är 5 cm. Således en 400 km lång sträcka med pärmar.

 • Bilder: En högupplöst bild, 10 MB. 0,8 miljoner bilder kan lagras.
  Om man tittar på 100 bilder om dagen, bildvisning under 22 år

 • Musik: MP3 ljudfil, 1 MB/minut. Musik under 15 år och 5 månader.

 • DVD skivor, 2 GB/timme. Filmtittande i 4000 timmar eller i 166 dygn.

   

  Vilken slutsats som ska dras från dessa siffror kommer framtiden att utvisa.                                 

  Källor:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rddisk
  http://www.jcmit.com/diskprice.htm

  http://www.americanscientist.org/issues/pub/terabyte-territory

 

50 års utveckling på bild