Trådradio

Ur Wikipedia:

Trådradio var en äldre metod för att överföra radioprogrammen via telefonnätet eller elnätet. På så vis kunde även områden där trådlösa radiosändningar ännu inte byggts ut få tillgång till bra sändningskvalitet. Ett annat syfte kunde vara att säkerställa en avlyssningsskyddad rikstäckande kommunikationskanal för exempelvis mobiliseringsmeddelanden.

 

Historik

I takt med att landet elektrifierades allt mer ökade även störningarna på de dåtida radiosändningarna över kort-, mellan- och långvåg. Den nya FM-radiotekniken var dyr och skulle även medföra att radiolyssnarna fick köpa nya radiomottagare. Lösningen var att sända radioprogrammen via telenätet. Detta blev mycket populärt och trådradiosändningarna pågick 1943–1971. Beslutet att satsa på trådradiotekniken kom sannolikt att försena utbyggnaden av FM-radio och TV något.
Många av det sena 1930-talets nybyggda fastigheter försågs redan från början med trådradio, till exempel kvarteret Marmorn på Södermalm i Stockholm.
När FM-radion byggdes ut på 1970-talet lades trådradiosändarna successivt ned.

 

Teknik

Man skickade ut radiosändningen över det trådbundna telenätet, men man lade sändningen som långvågsutsändning i nätet, så att inte telefonsamtal stördes. Hos abonnenten kopplades ett filter in, till vilken en vanlig radiomottagare med långvågsband anslöts, och sedan kunde man höra trådradiosändningarna. Till samma filter kopplades också telefonen och det gick följaktligen både att prata i telefon och lyssna på radio samtidigt. Två olika radioprogram kunde samtidigt överföras på frekvenserna 164 kHz (på äldre radioapparater markerat med "Allouis") och 281 kHz (markerat med "Minsk"), vilket i praktiken blev Sveriges Radio P1 och Sveriges Radio P2.

Trådradiosändarna hade effekten 20 W. Det Elektromagnetiska fältet från telefontrådarna i luften, där trådradio överfördes, var nära trådarna, och inte alltför långt ifrån inmatningspunkten på någon telefonstation, ofta tillräckligt starkt för att en bilradiomottagare skulle kunna ta emot sändningen. Telefontrådarna fungerade som bra sändarantenner.

I modern tid har trådradion fått ett slags renässans i och med alla Internet-radiostationer som många avlyssnar via ADSL-bredband över telefontrådarna.

 

Ovanför radion syns i mitten delningsfiltret där telefonledningen kommer in. I filtret avskiljs radiosignalerna och telefoni. Till höger sitter antennanslutningen till radion och till vänster telefonanslutningen. (Bild från Internet.)

 

Till vänster trådradiofilter av äldre modell med abonnentuttag och abonnentkabel av koax.

Till höger nyare trådradiofilter med abonnentuttag och abonnentkabel med parallella ledningar.

Filtren fanns av olika tillverkare bland andra Philips, SRF=Standard Radio Fabrik och LM Ericsson

 

 


Närbild på abonnentuttag  med anpassningstransformator (Balun) 6:1


Närbild på abonnentuttag med motstånd mellan polerna 147,3 Ohm

(Tre bilder från Dan Anders Andersson)

 

Delningsfiltret

Skrivet av Stig Hertze

 

 Jag fann denna lilla apparat i mina gömmor.
 

 

 Att monteras på vägg                                          Efter att vaxet avlägsnats

 

Av texten framgår att jag funnit spår från en tidig svensk teknik att utnyttja telenätet till något annat än telefonsamtal – delningsfiltret för Trådradio.

 

Anslutningarna är märkta  LEDNING – TFN - RADIO.

 

Utbyggnaden av trådradionätet påbörjades 1946 i framför allt glesbygd (filtret kommer från Nås socken i Dalarna). Avvecklades i mitten på 1960- talet.

Långvågsbandet utnyttjades, två program kunde samtidigt överföras. Filtret separerade telefoni och radiofrekvenserna så det gick att tala i telefon och lyssna på radio samtidigt.

Att utnyttja kopparnätet för annat än telefoni, som i våra dagar för ADSL- trafik, var när allt kommer omkring inte ett helt nytt tänk.

 

 

Användning av trådradiouttaget

(Från Dan Anders Andersson)

Större bild

 

 

Mer att läsa om trådradio:

  • I de av oss skannade tidningarna Populär Radio och Radio och Television finns många artiklar om Trådradio. Sök på "Trådradio" i vår sökfunktion på startsidan.

  • Radiomuseet i Göteborg