WYSIWYG

What-You-See-Is-What-You-Get eller Vad-du-ser-är-vad-du-får
Uttryckets ursprung från 1974

Svenska Postverkets lösning mer än 10 år innan detta begrepp skapades

 

Med begreppet WYSIWYG avsågs ursprungligen, att vad som visas på dataskärmen blir identiskt utskrivet på papper.

Vid ett möte på Computer History Museum i USA 2007 avhandlades historien om WYSIWYG genom Chuck Thackers föredrag.
Den första riktiga WYSIWYG editorn var som bekant ett Bravo, skrivet 1974 för Alto datorn vid Xerox Palo Alto Research Center, PARC av Charles Simonyi och Butler Lampson

Ursprunget till begreppet WYSIWYG är omtvistat. Chuck Thacker hävdade dock att det verkliga ursprunget till begreppet myntades av hans fru, Karen, som när han på PARC demonstrerade Bravo för henne, vände sig till honom och sade:
"Du menar, vad jag ser är vad jag får?"

Mer än tio år tidigare i början på 1960- talet upplevde jag WYSIWYG när jag arbetade på CVA med teleinstrument.
På instrumentverkstaden behövdes en blankett för att registrera alla inkommande instrument som skulle repareras eller kontrolleras och dokumentera åtgärder mm.

Med hjälp av en sekreterare och en skrivmaskin, med sedvanliga begränsningar och en linjal utformades med stor möda en blankett med det avsedda innehållet. Denna skapelse sändes som beställningsunderlag till inköpsavdelningen.

Efter en tid kollade jag läget med inköp. Jag fick då veta att postverket var ansvarigt för nya blanketter inom alla statliga verk. CVA var vid denna tid en del av Flygvapnet – i högsta grad ett statligt verk. Därmed hade postverket även detta ärende på sitt bord.

Jag beredde mig på en lång väntan, men en dag kort därefter ringde en man från postverket i Stockholm och undrade om han kunde komma på ett besök för att diskutera min beställda blankett.

Några dagar senare ankom en äldre gentleman (jag var 25 år, han kanske 50) per tåg och taxi till CVA.  Vi slog oss ned vid mitt skrivbord i radarbaracken.

Gentlemannen tog till min förvåning ur sin portfölj, förutom vår mödosamt hopknåpade förlaga, en tub med blyertspennor - säkert ett tjugotal, därtill pennvässare, flera sandpapper, linjal och radergummin samt A4 skrivmaskinspapper.


Nu utspann sig en dialog mellan oss som nu 50 år senare kan vara värd att dokumentera:

- Du har här skrivit OBJEKTDOKUMENTATION
- Vill du ha det understruket?

- Kanske inte?
- Skulle du vilja ha större bokstäver?

Nu valdes en blyertspenna ur mängden och spetsen formades omsorgsfullt med sandpappret. Så skrev han

Objektdokumentation

Ytterligare slipning av pennspetsen av sandpappret - eller så här?

OBJEKTDOKUMENTATION eller Objektdokumentation eller Objektdokumentation

- Det sista tycker jag är bra, men kanske lite större bokstäver.
   (ny penna mera vässning) och inför mina ögon växte flera förslag fram.  

Objektdokumentation
Objektdokumentation

Objektdokumentation
Objektdokumentation
Objektdokumentation
Objektdokumentation

    

– Den näst sista tycker jag är lagom

– Bra, då är vi klara med rubriken

 

Överst och centrerad på den blivande blanketten skriver han
Objektdokumentation

Så fortsatte vi med datum:

Hur stor vill du ha det?
Är det här bra?
Kanske lite mindre
Jaså, är det här bra?
Är du nöjd med placeringen eller vill du ha den centrerad?
Nej vänsterorienterat är bäst.
Är det vad du hade tänkt dig? 
Ja, det blir bra

Osv.

Sakta växer blanketten fram rad för rad, kolumn för kolumn, rubrik för rubrik.
Och efter några timmar var vi klara.

Framför mig låg den färdiga blanketten, precis som jag ville ha den.
Inför min besökares avfärd till Stockholm tackade jag honom.
Han föreslog då att jag borde ta en kopia av vår gemensamt utformade blankett.
Denna åtgärd motiverade han med så du kan kolla att det som kommer från tryckeriet stämmer med vårt original”.

Efter 5 minuter i skrubben med våtkopiatorn hade jag en kopia i handen, nästan torr.

En tid därefter anlände kartongerna med blanketterna.
Döm om min förvåning då jag kunde konstatera, åtminstone med mina amatörögon, att blanketterna var identiska med min kopia.

Nu 50 år senare, då jag som alla andra tvingas att välja typsnitt, teckenstorlek, radavstånd, mm när jag ska skriva något, kan jag konstatera, att denne man från postverket hade den unika förmågan att omvandla kundernas utseendemässiga önskemål till tryckerivärldens regelmysterier. Och därmed överbryggades min värld till tryckerivärlden, med sina rötter från mitten av 1400-talet.
Vad jag upplevde då var, vad du ser är vad du får minst tio år före, när det enligt, Chuck Thacker uttalades, på PARC 1972. Hans fru, Karen, frågade då Chuck om han menade " vad jag ser är vad jag får”

 Mera om tryckerivärldens regelmysterier hittar du här på Wikipedia:

Om WYSIWYG
Om Typsnitt
Om Teckenstorlek
Om Radavstånd

 Skrivet av Stig Hertze

Senast uppdaterad:  2014-06-29