Kortvågsantenner i LOPRA

Göran Gustavsson

Klicka på bilderna för mer detaljer

Delta, Delta/Vertikal antennerna och Rombantennerna var de första antennerna som installerades i LOPRA. Deltaantennen är rundstrålande och har elliptisk polarisation vid sändning. Delta- och Delta/Vertikal antennerna ersattes med Dipol- och Vertikalantenner och Rombantennerna ersattes med LogPeriodiska antenner på både sändar- och mottagaranläggningar efter 1965.
Bilder på Rombantenner saknas.

Dipolantenn KV 278 fanns på alla mottagaranläggningar, flest på HS/M och KHS/M. 2 st.

Tillverkad av AEG Telefunken Tyskland.

Dipolantenn KV 283 fanns på alla sändaranläggningar, flest på HS/S och KHS/S, 2 st.

Tillverkad av AEG Telefunken Tyskland.

Vertikalantenn KV 284 fanns på alla mottagar- och sändaranläggningar, flest på KHS/M, 4 st.

Tillverkad av AEG Telefunken Tyskland.

Dipolantenn KV 308 fanns på mottagaranläggningar till reservsändare CT1000, förutom US12 som hade CT1000 i en nergrävd plastkula med en bassängantenn i markplan.

Tillverkad av AEG Telefunken Tyskland

Dipolantenn SEFAT S11011/3 fanns på HS/S och KHS/S.

Tillverkade av FS Antennentechnik i Ismaning utanför Munchen.

LogPeriodisk antenn KV 280 fanns på US mottagar- och sändaranläggningar i södra och norra Sverige och HS (US11) och KHS (US7).  LogPeriodisk antenn KV 280 1 mast fanns bara på HS (US11) sändarannex.

KHS mottagaranläggning hade 6 LP-antenner, 2 i varje riktning för att använda antenndiversitet.

Tillverkad av Rohde & Schwarz Munchen.

LogPeriodisk antenn KV 352 fanns i 2 exemplar på HS (US11) sändarannex, en med R&S original master och en med WIBE-master.

Krysslogantenn KV 374 fanns på sändaranläggningarna på styrande Us och på 7 obemannade relästyrda Us.

Tillverkade av FS Antennentechnik i Ismaning utanför Munchen.

 Gruppantenn 32 element KV 385 fanns på mottagaranläggningarna på styrande Us och på 7 obemannade relästyrda Us.
Tillverkade av FS Antennentechnik i Ismaning utanför Munchen.

Dipolantenn KV 872 fanns på FREDRIKAS tre sändaranläggningar, som ersatte föråldrade LP-antenner.

Tillverkad av CSA Wireless U.K.