Sammanställning av Radiolänkantenner i FTN

Författare: Bo Björklund            Uppdaterad: 2023-05-16

Förklaring till tabellinnehåll, antennbeskrivningar och bilder

Band 0, 1, 2

Förrådsbenämning

Tillverkare 

Först

dBi 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

MHz 

SVF 

Imp

Ohm

Anslutnings-
kontakt/
vågledarfläns

Öppningsvinkel
± grader

V-plan    H-plan

Reflektor

Dimension

m

Vikt

Kg

RL-utrustning
som ansluts 

Registreringsår 

Riktantenn 0/6

 

6

 -

163-174

1,6

50

N

 

 

Yagi

 

RL-02

<1977

Riktantenn 0/6

ALLGON

6

 -

163-174

1,5

50

N

35

25

1,05x1,5  Yagi

5

RL-03

 

Riktantenn 0/8

 

8

 -

163-174

1,6

50

N

 

 

Yagi

 

RL-02 Röd/blå

<1977

Riktantenn 0/16

 

16

 -

163-174

1,6

50

N

 

 

Yagi

 

RL-02 Röd/blå

<1977

Riktantenn 1/9

ALLGON

10,5

 -

297-328

1,3

50

7/16

60

40

1x1,57  Yagi

41

RL-24, 25

1993

Riktantenn 1/10

ALLGON

10

 -

297-328

1,5

50

N

35

25

0,89x0,5  Yagi

2,15

RL-24

1989

Riktantenn 1/13

SIEMENS

13

 -

235-328

1,3

60

 

 

 

Yagi

 

RL-14

<1977

Riktantenn 1/13

SIEMENS

13

 -

235-328

1,1

60

 

 

 

Dipolmatta

 

RL-14, 24

<1977

Riktantenn 2/9

COEL

9

 -

339-408

1,5

50

 

 

 

Dipolmatta

 

RL-14, 23, 24

<1977

Riktantenn 2/9

ALLGON

9

 -

325-475

1,5

50

 

 

 

Dipolmatta

 

RL-22, 23, 24

<1977

Riktantenn 2/9 

ALLGON

9

 -

325-475

1,5

50

 7/16

29

33

0,75x0,75  Dipolmatta

8

RL-23, 24, 25

1968

Riktantenn 2/12 

ALLGON

12

 -

330-410

1,5

50

N

17

18

2.15x0,8  Yagi

8

RL-24, 25

1981

Riktantenn 2/14

COEL

14

 -

339-408

1,4

50

 

 

 

Dipolmatta

 

RL-22, 23, 24

<1977

Riktantenn 2/14

SIEMENS

14

 -

335-470

1,1

60

 

 

 

Dipolmatta

 

RL-21, 24

<1977

Riktantenn 2/14

ALLGON

14

 -

339-408

1,5

50

 7/16

16

14

1,7x1,7  Dipolmatta

60

RL-23, 24, 25

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 4

Förrådsbenämning

Tillverkare

Först

dBi

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

SVF

Imp

Ohm

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

± grader

V-plan  H-plan

Parabol Reflektor

Diam m

Vikt

Kg

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

Riktantenn 4/22

SIEMENS

22

-

1,7-2,3 

1,13

60

 

4,1

4,1

1

 

RL-41

<1977

Riktantenn 4/23

NERA

24

-

1,9-2,3

1,15

50

 7/16

4,2

4,2

1,2

75

RL-48, 49 RL-410

1987

Riktantenn 4/23 Vit

NERA

24

-

1,9-2,3

1,15

50

 7/16

4,2

4,2

1,2

75

RL-48, 49 RL-410

1992

Riktantenn 4/23-2

AERAL

26,2

-

1,9 - 2,3

1,3

50

 7/16

4,1

4,1

1,2

75

RL-410

2012

Riktant 4/23-2 Vit

AERAL

26,2

-

1,9 - 2,3

1,3

50

 7/16

4,1

4,1

1,2

75

RL-410

2012

Riktantenn 4/27

NERA

27

-

1,9-2,3

1,06

50

 

2,5

2,5

2

 

RL-42, 43

<1977

Riktantenn 4/28

SIEMENS

28

-

1,7-2,3 

1,10

60

 

2,5

2,5

2

 

RL-41

<1977

Riktantenn 4/28

NERA

28

-

1,9-2,3

1,07

50

 7/16

2,5

2,5

2

130

RL-48, 49 RL-410

1987

Riktantenn 4/28 Vit

NERA

28

-

1,9-2,3

1,07

50

 7/16

2,5

2,5

2

130

RL-48, 49 RL-410

1992

Riktant 4/29-2 Grå

ARTA

29,9

-

1,9 - 2,3

1,20

50

 7/16

2,6

2,6

2

126/280

RL-410

2009

Riktantenn 4/31

SIEMENS

31

-

1,7-2,3 

1,10

60

 

1,7

1,7

3

 

RL-41

<1977

Riktantenn 4/31

NERA

31

-

1,9-2,3

1,06

50

 

1,7

1,7

3

 

RL-42, 43

<1977

Riktantenn 4/31

NERA

31

-

1,9-2,3

1,15

50

 

1,7

1,7

3

 

RL-44

<1977

Riktantenn 4/31-2

NERA

31,5

-

1,9 - 2,3

1,08

50

 7/16

1,7

1,7

3

250

RL-48, 49 410

1987

Riktant 4/31-2Vit

NERA

31,5

-

1,9 - 2,3

1,08

50

 7/16

1,7

1,7

3

250

RL-48, 49 410

1992

Riktantenn 4/33

NERA

33

-

1,9-2,3

1,06

50

 

1,7

1,7

3

 

RL-42, 43

<1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 6

Förrådsbenämning

Tillverkare

Först

dBi

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

SVF

Imp

Ohm

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam m

Vikt

Kg

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

Riktantenn 6/29

NERA

30,8

-

3,58 - 4,2

1,10

50

 7/16

2,3

2,3

1,2

40

RL-62

2001

Riktantenn 6/29 V

NERA

30,8

-

3,58 - 4,2

1,10

50

 7/16

2,3

2,3

1,2

40

RL-62

2001

Riktantenn 6/32

NERA

35

-

3,58 - 4,2

1,06

50

 7/16

1,4

1,4

2

110

RL-62

2001

Riktantenn 6/32 Vit

NERA

35

-

3,58 - 4,2

1,06

50

 7/16

1,4

1,4

2

110

RL-62

2001

Riktantenn 6/36

NERA

39

-

3,58 - 4,2

1,06

50

 7/16

0,9

0,9

3

275

RL-62

2001

Riktantenn 6/36 Vit

NERA

39

-

3,58 - 4,2

1,06

50

 7/16

0,9

0,9

3

275

RL-62

2001

Riktantenn 6/36 DP

NERA
Dubbelpolariserad

39,9

-

3,58 - 4,2

1,06

50

 7/16

0,9

0,9

3

275

RL-62

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 7

Förrådsbenämning

 

Tillverkare

 

 

Först

dBi

 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

 

SVF

 

 

Imp

Ohm

 

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam m

Vikt

Kg

 

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

 

 

Riktant 7/32 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

32,6

30

4,4 - 5,0

1,10

WG

PDR-48

1,9

1,9

1,2

69/168

RL-711, 712

2015

Riktant 7/35

NERA

35

-

4,4 - 5,0

1,15

WG

PDR-48

1,25

1,25

1,8

 

RL-72

<1977

Riktant 7/35-2 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

36,3

30

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

1,25

1,25

1,8

115/165

RL-711, 712

2015

Riktantenn 7/37

NERA

37

 -

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

1,25

1,25

2

100

RL-76, 77

2005

Riktantenn 7/37-2

ARTA
Dubbelpolariserad 

37,7

36

4,4 - 5,0

1,15

WG

PDR-48

1,15

1,15

2

126

RL-76, 77

2010

Riktant 7/37-2 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

37,7

36

4,4 - 5,0

1,15

WG

PDR-48

1,15

1,15

2

126

RL-76, 77

2010

Riktant 7/37-3 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

38,8

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,95

0,95

2,4

227/461

RL-711, 712

2015

Riktantenn 7/38 EP

NERA

40

 -

4,4 - 5,0

1,07

WG

PDR-48

0,85

0,75

3

485

RL-73

1982

Riktantenn 7/38-2

NERA
Dubbelpolariserad

41,4

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,8

0,8

3

310

RL-75, 76, 77, 710

1998

Riktant 7/38-2 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

41,4

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,8

0,8

3

280/675

RL-75, 76, 710

2008

Riktantenn 7/38-3

ARTA
Dubbelpolariserad

41

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,8

0,8

3

290/600

RL-75, 76, 710

2009

Riktant 7/38-3 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

41

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,8

0,8

3

290/600

RL-75, 76, 710

2009

Riktant 7/38-4 Grå

HACKE
Dubbelpolariserad

40,7

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,75

0,75

3

290

RL-76, 710, 711, 712

2012

Riktant 7/38-5 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

40,6

40

4,4 - 5,0

1,06

WG

PDR-48

0,75

0,75

3

261/540

RL-76, 710, 711, 712

2013

Riktant 7/48

 

48

-

4,7-4,9

1,10

WG

 

 

 

(först 5m) sedan 10m

 

RL-71
TropoScatter

1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 8

Förrådsbenämning

 

Tillverkare

 

 

Först

dBi

 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

 

SVF

 

 

Imp

Ohm

 

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam  m

Vikt

Kg

 

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

 

 

Riktantenn 8/37 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

37

36

7,125 - 7,900

1,15

WG

PDR-70

1,15

1,15

1,2

75

RL-89, 811, 813

2010

Riktantenn 8/39-2

NERA
Dubbelpolariserad

41,7

≥30

7,125 - 7,425

1,06

50

 7/16

0,75

0,75

2

110

RL-85, 89, 810

2001

Riktant 8/39-2 Vit

NERA
Dubbelpolariserad

41,7

≥30

7,125 - 7,425

1,06

50

 7/16

0,75

0,75

2

110

RL-85, 89, 810, 87

2001

Riktantenn 8/39-3

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

36

7,125 - 7,900

1,06

WG

PDR-70

0,75

0,75

2

126

RL-89, 811

2010

Riktant 8/39-3 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

36

7,125 - 7,900

1,06

WG

PDR-70

0,75

0,75

2

126/280

RL-89, 811, 812

2010

Riktantenn 8/42

ANDREW

42

 -

6,8-7,5

1,04

WG

Cirk

0,5

0,5

3

 

RL-81

<1977

Riktantenn 8/42

ANDREW

42

 -

6,8-7,5

1,10

WG

Cirk

0,5

0,5

3

 

RL-81

<1977

Riktantenn 8/42

ANDREW

42

 -

7,1-7,5

1,06

WG

Cirk

0,5

0,5

3

 

RL-82

<1977

Riktant 8/42 EP Vit

NERA

44

 -

7,125 - 7,425

1,07

WG

PDR-70

0,5

0,5

3

485

RL-84, 85

1992

Riktantenn 8/42 EP

ANDREW

44

 -

7,125 - 7,425

1,06

WG

PDR-70

0,5

0,5

3

385

RL-84, 85

1985

Riktantenn 8/43

NERA
Dubbelpolariserad

45,5

40

7,125 - 7,900

1,06

WG

PDR-70

0,5

0,5

3

270

RL-85, 87, 89, 810, 811

1998

Riktantenn 8/43 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

45,5

40

7,125 - 7,900

1,06

WG

PDR-70

0,5

0,5

3

290/600

RL-85, 87, 89, 810, 811, 812, 813

2008

Riktantenn 8/43-2

ARTA
Dubbelpolariserad

44,9

45

7,125 - 7,900

1,06

WG

PDR-70

0,5

0,5

3

280/675

RL-85, 87, 89, 810, 811, 812, 813

2009

Riktant 8/43-3 Grå

HACKE
Dubbelpolariserad

44,7

40

7,125 - 7,750

1,06

WG

PDR-70

0,45

0,45

3

290

RL-87, 89, 810, 811, 812, 813

2012

Riktant 8/43-4 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

44,2

40

7,125 - 7,750

1,06

WG

PDR-84

0,5

0,5

3

261/540

RL-87, 89, 810, 811, 812, 813

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 9

Förrådsbenämning

 

Tillverkare

 

 

Först

dBi

 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

 

SVF

 

 

Imp

Ohm

 

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

 ± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam  m

Vikt

Kg

 

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

 

Riktantenn 9/36

EMW
Dubbelpolariserad

36

27

12,75 - 13,25

1,50

WG

UBR-120

1,4

1,4

0,6

14

RL-96, 910

2006

Riktant 9/36-2 

LME

36

-

12,75 - 13,25

1,50

WG

UBR-120

1,35

1,35

0,6

9,2/14

RL-910

2014

Riktant 9/36-2 Grå

LME

36

-

12,75 - 13,25

1,50

WG

UBR-120

1,35

1,35

0,6

9,2/14

RL-910

2014

Riktantenn 9/42

NERA
Dubbelpolariserad

42,4

36

12,75 - 13,25

1,06

WG

PDR-120

0,6

0,6

1,2

75

RL-95

2005

Riktantenn 9/42 Vit

NERA
Dubbelpolariserad

42,4

36

12,75 - 13,25

1,06

WG

PDR-120

0,6

0,6

1,2

75

RL-95

2005

Riktantenn 9/42-2

LME

42

-

12,75 - 13,25

1,50

WG

UBR-120

0,65

0,65

1,2

33/60

RL-96, 910

2006

Riktant 9/42-2 Grå

LME

42

-

12,75 - 13,25

1,50

WG

UBR-120

0,65

0,65

1,2

33/60

RL-910

2014

Riktantenn 9/42-3

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

≥36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,7

0,7

1,2

120

RL-92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

2008

Riktant 9/42-3 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

≥36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,7

0,7

1,2

120

RL-92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

2008

Riktantenn 9/42-4

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,7

0,7

1,2

130

RL-95, 96, 97, 98, 99

2010

Riktant 9/42-4 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

42,4

36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,7

0,7

1,2

130

RL-95, 96, 97, 98, 99

2010

Riktant 9/43-2 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

45,1

40

12,75 - 13,25

1,10

WG

UBR-120

0,45

0,45

1,8

115/230

RL-95, 96, 97, 98, 99

2014

Riktantenn 9/44

NERA
Dubbelpolariserad

45

≥30

12,75 - 13,25

1,07

WG

UBR-120

0,4

0,4

2

125

RL-92

1998

Riktantenn 9/44 Vit

NERA
Dubbelpolariserad

45

≥30

12,75 - 13,25

1,07

WG

UBR-120

0,4

0,4

2

125

RL-92

1992

Riktantenn 9/44-2

NERA
Dubbelpolariserad

45,5

≥30

12,75 - 13,25

1,04

WG

UBR-120

0,4

0,4

2

125

RL-92

1998

Riktantenn 9/44-3

NERA
Dubbelpolariserad

46,3

≥36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,4

0,4

2

105

RL-93, 94, 95, 96, 97, 98

1998

Riktant 9/44-3 Vit

NERA
Dubbelpolariserad

46,3

≥36

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,4

0,4

2

105

RL-93, 94, 95, 96, 97, 98

2003

Riktant 9/48 Grå

ARTA
Dubbelpolariserad

48

40

12,75 - 13,25

1,06

WG

UBR-120

0,35

0,35

2,4

170/420

RL-95, 96, 97, 98, 99

2010

Riktant 9/48-2 Grå

HACKE
Dubbelpolariserad

47,5

40

12,7 - 13,25

1,10

WG

UBR-120

0,35

0,35

2,4

180

RL-95, 96, 97, 98, 99

2012

Riktant 9/48-3 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

47,6

40

12,75 - 13,25

1,10

WG

UBR-120

0,35

0,35

2,4

227/461

RL-95, 96, 97, 98, 99

2014

Riktant 9/49 Grå

ANDCO
Dubbelpolariserad

48,8

40

12,75 - 13,25

1,10

WG

UBR-120

0,3

0,3

3

261/513

RL-95, 96, 97, 98, 99

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 11

Förrådsbenämning

 

Tillverkare

 

 

Först

dBi

 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

 

SVF

 

 

Imp

Ohm

 

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

 ± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam  m

Vikt

Kg

 

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

 

 

Riktantenn 11/31

EMW

32,7

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,7-2,1

1,7-2,1

0,3

8,3

RL-112

2000

Riktantenn 11/31Vit

EMW

32,7

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,7-2,1

1,7-2,1

0,3

8,3

RL-112

2000

Riktantenn 11/33

EMW

34,4

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,4-1,9

1,4-1,9

0,35

10,7/13

RL-112

2004

Riktantenn 11/33Vit

EMW

34,4

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,4-1,9

1,4-1,9

0,35

10,7/13

RL-112

2004

Riktant 11/33-2

LME

34,9

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,6

1,6

0,3

6,2/8,7

RL-115

2014

Riktant 11/33-2 Grå

LME

34,9

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

UBR-220

1,6

1,6

0,3

6,2/8,7

RL-115

2014

Riktantenn 11/37

NERA

39

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

PBR-220

0,95

0,95

0,6

13

RL-112

1998

Riktant 11/37 Vit

NERA

39

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

PBR-220

0,95

0,95

0,6

13

RL-112, 113, 114

1999

Riktant 11/37-2

EMW

39

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

PBR-220

1

1

0,6

14,5

RL-112, 113, 114

2003

Riktant 11/37-2 Vit

EMW

39

-

17,7 - 19,7

1,5

WG

PBR-220

1

1

0,6

14,5

RL-112, 113, 114

2003

Riktant 11/37-3 

LME

39

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

1,05

1,05

0,6

9,6/13

RL-115

2014

Riktant 11/37-3 Grå

LME

39

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

1,05

1,05

0,6

9,6/13

RL-115

2014

Riktantenn 11/38

RFS

38,5

-

17,7 - 19,7

1,14

WG

PBR-220

0,95

0,95

0,6

57

RL-111

1993

Riktant 11/38 Vit

RFS

38,5

-

17,7 - 19,7

1,14

WG

PBR-220

0,95

0,95

0,6

57

RL-111

1993

Riktantenn 11/42

EMW

44,6

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

52

RL-112

2000

Riktant. 11/42 Vit

EMW

44,6

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

52

RL-112

2000

Riktantenn 11/42-2

EMW

44,6

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

52

RL-112, 113,
114, 115

2003

Riktant 11/42-2 Vit

EMW

44,6

-

17,7 - 19,7

1,2

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

52

RL-112, 113, 114, 115

2003

Riktant 11/42-3 

LME

44,7

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

33/60

RL-115

2014

Riktant 11/42-3 Grå

LME

44,7

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

0,45

0,45

1,2

33/60

RL-115

2014

Riktantenn 11/44

RFS

44,5

-

17,7 - 19,7

1,14

WG

PBR-220

0,45

0,45

1,2

110

RL-111

1993

Riktant. 11/44 Vit

RFS

44,5

-

17,7 - 19,7

1,14

WG

PBR-220

0,45

0,45

1,2

110

RL-111

1993

Riktantenn 11/48

RFS

48

-

17,7 - 19,7

1,14

WG

PBR-220

0,325

0,325

1,8

266

RL-111

1993

Riktantenn 11/48-2

LME

48.5

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

0,3

0,3

1,8

107/148

RL-115

2015

Riktant 11/48‐2 Grå

LME

48.5

-

17,7 - 19,7

1,50

WG

UBR-220

0,3

0,3

1,8

107/148

RL-115

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band 12

Förrådsbenämning

 

Tillverkare

 

 

Först

dBi

 

X-pol

dämpn

dB

Frekvensomr

GHz

 

SVF

 

 

Imp

Ohm

 

Anslutnings-

kontakt/

vågledarfläns

Öppningsvinkel

 ± grader

V-plan   H-plan

Parabol Reflektor

Diam  m

Vikt

Kg

 

RL-utrustning

som ansluts

Registreringsår

 

 

Riktantenn 12/31

EMW

36

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

1,4

1,4

0,3

5,2

RL-122, 123

2002

Riktant. 12/31 Grå

EMW

36

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

1,4

1,4

0,3

5,2

RL-122, 123

2002

Riktant 12/31-2 

LME

35,6

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

1,5

1,5

0,3

6,2/8,7

RL-123

2014

Riktant 12/31-2 Grå

LME

35,6

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

1,5

1,5

0,3

6,2/8,7

RL-123

2014

Riktantenn 12/36

NIPEL

39,5

-

21,95 - 23,55

1,1

WG

PBR-220

0,8

0,8

0,6

10

RL-121

1989

Riktantenn 12/36

NIPEL

39,5

-

21,95 - 23,55

1,1

WG

PBR-220

0,8

0,8

0,6

10

RL-121

1994

Riktantenn 12/36 GR

NIPEL

39,5

-

21,95 - 23,55

1,1

WG

PBR-220

0,8

0,8

0,6

10

RL-121

2004

Riktantenn 12/36-2

EMW

40

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,85

0,85

0,6

12,5/17,1

RL-122, 123

2002

Riktant 12/36-2 Grå

EMW

40

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,85

0,85

0,6

12,5/17,1

RL-122, 123

2002

Riktant 12/36-3

LME

40,5

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,85

0,85

0,6

9,6/13

RL-123

2014

Riktant 12/36-3 Grå

LME

40,5

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,85

0,85

0,6

9,6/13

RL-123

2014

Riktantenn 12/43

NIPEL

46

-

21,95 - 23,55

1,1

WG

PBR-220

0,4

0,4

1,2

50

RL-121,122

1989

Riktantenn 12/43

NIPEL

46

-

21,95 - 23,55

1,1

WG

PBR-220

0,4

0,4

1,2

50

RL-121,122

1993

Riktantenn 12/44

LME

45,5

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,4

0,4

1,2

33/60

RL-122, 123

2008

Riktant 12/44 Grå

LME

45,5

-

21,2 - 23,6

1,5

WG

UBR-220

0,4

0,4

1,2

33/60

RL-122, 123

2008