KOAXIALKABLAR

Kablar som innehåller en eller flera koaxialtuber kallas koaxialkablar.

Koaxialkablarna består alltid av en koaxialdel, som innehåller koaxialtuber och den så kallade manöverdelen, bestående av manöverskruvar och manöverpar. Koaxialdelen är bandad med minst fyra lager papper.

En del, vanligen äldre, koaxialkablar har ibland dessutom en så kallad omspinning eller skruvdel, som kan bestå av fyrskruvar, par och programledningar i ett eller flera lager utanpå koaxialdelen.

 

Koaxialtub

 

KOAXIALTUBENS KONSTRUKTION

Koaxialtuben består av en massiv innerledare och en rör­formig ytterledare av elektrolytkoppar. Över sömmen på ytterledaren ligger ett längsgående kopparband. Ytterleda­ren är dessutom omlindad med två band av mjukt stål. Inner­ledaren isoleras från ytterledaren och centreras med stöd­brickor av LD-polyeten placerade med inbördes lika mellan­rum. Härigenom får inner- och ytterledaren gemensam axel, de är koaxiella.