Operativ Tidsperiod
 


                                /---------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Radiostation Fmr-13

M3955-713011
 

 

 

Fmr-13 som sändtagare

 

 

 

 

Sändare, manöverenhet och mottagare

Allmänt

Behov av att kunna kommunicera med flygplan på frekvensområdet UHF blev viktigt under slutet av 1950 talet. Ur flygsäkerhetssynpunkt fanns ett behov av att kommunicera med flyg från grannländerna med bland annat uppgifter om väder, position samt vid situationer där nödlandning kunde befaras. 

År 1959 beställde Kungliga Flygförvaltningen (KFF) 15 st. UHF-markradiostationer från Rohde & Schwarz i München. Det var en hyllvara som fick  modifieras med hänsyn till Svenska krav på LF- och HF-snitt samt nycklingsfunktionen.

Stationen var en ren AM-station där sändaren var traditionellt rörbestyckad och mottagaren var en hybrid med rörbestyckade HF- och MF-delar samt transistoriserad i LF- delen. Den kunde bestyckas dels som sändtagare, dels som separat sändare och mottagare.

Serieleveransen startade i januari 1962 med tre st. kompletta stationer. Dessa levererades förpackade och märkta stationsvis för att ompackning ej skulle behövas vid materielens fortsatta fördelning. Resterande stationer levererades efter ytterligare 6 veckor.

Installationen av Fmr-13 utfördes med hög prioritet vid flertalet av flygvapnets flottiljer samt vid två STRIL-anläggningar. Det visade sig att radiostationen hade vissa brister och 1968 genomfördes en modifiering av stationerna. Samtliga styrenheter för sändar- och mottagarenheterna modifierades hos Rohde & Schwarz i München. Två utbytesenheter fick vara buffertenheter under den tid som övriga enheter modifierades och cirkulerade enligt uppgjord tidplan. Hela uppdraget tog ett år att genomföra.

Personal från CVA deltog i prototypkontrollen hos Rohde & Schwarz i München, utförde leveranskontrollerna, installation och driftsättning, handlade modifieringarna samt var tekniskt underhållsstöd och central verkstad under radioutrustningens operativa tid.

 

Tekniska data

Allmänt

HF-impedans                  50 ohm

Frekvensområde            200 - 400 MHz

Kanalseparation             50 kHz

Sändningsklass              A1, A2, A3

LF-impedans                  600 Ώ

Frekvensnoggrannhet    <+10 ppm inom 0 till 45°C

Frekvensstabilitet           <+  3 ppm vid styrning med
                                          kristall

Sändare

Uteffekt                             15 W

Spurios                            -60 dB 0 - 400 MHz.

Brum och brus                 -45 dB vid 80% MOD 1000 Hz

Mottagare

Känslighet                        20 dB (S+N)/N vid 4 µV EMK

Selektivitet                        min  50 kHz vid -6 dB
                                           max 100 kHz vid -90 dB

Mellanfrekvens                 1:a MF = 10,7 MHz

Brusspärr                          2 - 200 µV

Bikanaldämpning             -70 dB

Spegelfrekvens                -75 dB

 

 

Skrivet av: Stig Ploby

Senast uppdaterad: 2010-02-18

 

Källor: Dokument från CVA