Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                    /------------------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

Radioprintertelefonutrustning MRX16

 

 

 

 

 

Högtalartelefon med linjetagare (K1A)

Högtalartelefon med linjetagare (K1A)

 

 

 

 

Högtalartelefon med fingerskiva (Ä1A)

Högtalartelefon med fingerskiva (Ä1A)

 

 

 

 

 

Ändstationsutrustningen
Ändstationsutrustningen

 • Kraftenhet

 • Reläenhet

 • Telegrafiinlagring VT2F

Allmänt

Radioprintertelefonutrustningen MRX16, även kallad rapritelefonutrustning, är konstruerad speciellt för Luftoperativa radionätet, (LOPRA).

LOPRA  var ett signalnät huvudsakligen avsett för väderdistribution till flygförbanden via fjärrskrift.

 

Fjärrskriftskanalen (50 Baud) är inlagrad i telefonkanalen med en telegrafiinlagringsterminal (VT2F) i vardera förbindelseänden.

MRX16 utnyttjar samma förbindelser och fungerar som  snabbtelefon mellan anslutna abonnenter. Bland abonnenterna finns trafikledare och signalexpeditioner vid flygflottiljerna.

 

I nätet ingår knutstationer, som vardera betjänar ett antal abonnenter. Dessa är i allmänhet anslutna till knutstationen över var sin radiolänkförbindelse.

 

MRX16 möjliggör automatiskt kopplad telefontrafik över telefonkanalerna. Utrustningen består av en knutstationsutrustning, som är placerad i knutstationen, och högst åtta ändstationsutrustningar, som är placerade hos olika abonnenter.
Ändstationerna är numrerade 2-9 i överensstämmelse med de abonnentnummer som används vid samtalskoppling mellan ändstationer.

Utrustningen är konstruerad och tillverkad av Standard Radio AB.
CVA svarade för leveranskontroll, installation och driftsättning av utrustningen.

 

LOPRA var i drift c:a 1963 - 1987.

Samtalsmöjligheter

Samtalsmöjligheterna är begränsade till två huvudslag av samtal, 1-samtal och 2-samtal. 1-samtalen kopplas upp med fingerskiva och kan utväxlas mellan alla abonnenter inom nätet.

 

Dessa samtal är prioriterade före 2-samtalen, som utväxlas på stela förbindelser enbart mellan ändstation och knutstation.

 

För 1-samtal har ändstationen en högtalartelefon med fingerskiva, Ä1A, och knutstationen en högtalartelefon med linjetagare, K1A.

 

För 2-samtal har ändstationen en telefonapparat, Ä2, och knutstationen en telefonapparat med linjetagare, K2.

 

För samtal utanför radionätet innehåller K1A även en telefonapparat, som är ansluten till en abonnentledning i Televerkets nät. Högtalartelefonen och telefonapparaten är i funktionshänseende helt skilda åt och kan därför användas oberoende av varandra.

Anslutning

En förbindelse mellan ändstation och knutstation består dels av en fyrtrådig talledning, som över en telegrafiinlagringsterminal (VT2F) är ansluten till en radiolänkutrustning, dels av en tvåtrådig manöverledning, som är ansluten direkt till radiolänkutrustningen. Till telegrafiinlagringsterminalen är även en fyrtrådig fjärrskriftsledning ansluten.

 

Över manöverledningens ena ledare, (s-tråden), matas upp- och nedkopplingspulser till radiolänksutrustningen och överförs till motstationen som matar ut signalen på mottagartråden (m-tråden). Vid flygförbanden placerades en högtalartelefon (Ä1A) i trafikledartornet och en sidoapparat Ä2 i signalexpeditionen.

Funktionsblockschema

Uppkoppling

 • 1-samtal till knutstation (KS)
  Från Ä1A anropar man K1A med siffran 1 på fingerskivan. Samtal kan även besvaras i K1B.

 • 1-samtal från knutstation
  Från KS anropar man ändstation (ÄS) med telefonens linjetagare.

 • 1-samtal mellan ändstationer (ÄS)
  Från Ä1A eller Ä1B i en ändstation anropar man övriga ändstationer med siffrorna 2 till 9 på fingerskivan.

 • 2-samtal till knutstation (KS)
  Från Ä2 anropar man K2 genom att lyfta på handmikrotelefonen.

 • 2-samtal till ändstation (ÄS)
  Från K2 anropar man ÄS med telefonens linjetagare.

 Sammanställt av: Roland Persson
 Senast uppdaterad 2021-05-16

 

Källa: FV Beskrivning M7773-423800

 

 Läs mer: LUFTOPERATIVA RADIONÄTET
- del av luftförsvarets operativa och taktiska ledning

FHT-dokument (pdf)