Mjuka tjänare

Ur TIFF 1972-3

 

"På vissa anläggningar i radiolänknätet, försedda med den datorstyrda telefonväxeln AKE-129, har problem uppstått med störningar från urladdningar av statisk elektricitet. Den statiska elektriciteten alstras av personalen som vistas i rum med alltför låg luftfuktighet.

 

Befuktningsanläggningar har installerats för att få en jämnare och högre luftfuktighet i lokalerna men sådana åtgärder räcker inte till under köldperioder, när den intagna friskluften innehåller en liten mängd vattenånga, som efter uppvärmning ger en låg relativ fuktighet.

 

För att komma tillrätta med problemet provas nu på två anläggningar heltäckningsmattor i lokalerna och i angränsande korridorer. Mattorna är permanent antistatbehandlade och därför speciellt lämpade för ändamålet. Förutom mattans goda egenskaper vad gäller statisk elektricitet erhåller man dammfriare stativ i lokalerna på grund av att mattan binder nedfallande damm. Dammet virvlar inte upp i samma utsträckning och kan lätt avlägsnas med dammsugare.

 

Mattan utgör naturligtvis en trivselfaktor i de för övrigt spartanskt inredda anläggningarna, vilket i sin tur bidrar till ett bättre underhåll.

 

P O Alex CVA "