Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 

 

 

Spaningsradar PS-29/F (1959-1961)

 

 

PS-29/F Antenn

 

 

PS-29/F S/M-enhet

 

 

PS-29/F Huvudindikator

 

Författaren felsöker PS-29

Allmänt

PS-29/F eller APS-15 som den hette från början var en flygburen spaningsradar från andra världskriget som arbetade på X-bandet. Stationen inköptes i början på 50-talet i ett femtiotal exemplar från militära surpluslager i Europa och fick den svenska beteckningen PS-29/F.

Kort beskrivning

Radarn började tillverkas redan 1943 av Western Electric i USA och användes efter ombyggnad som flygvapnets första väderradar. Stationen var som på all elektronikmateriel på den tiden rörbestyckad men var för sin tid mycket avancerad. Radarn var bl.a. installerad på det amerikanska bombflygplanet B24 Liberator och användes under krigets slutskede som spanings- och navigeringsradar vid bombraiderna över Tyskland. Många B24 landade bl.a. på F1 i Västerås.

 

Radarn var monterad så att antennen hängde under buken skyddad av en plastradom. Indikatorn bestod av ett PPI som var nord/syd­orienterat och placerat hos navigatören. Hela systemet var kompassövervakat d v s gyrokompassen styrde avlänknings-spolen på PPI. Detta medförde bl.a att för varje varav som antennen gjorde så petade den till en switch som gav en extra upptändning av elektronstrålen på PPI. Kursen kunde på så vis avläsas.

 

En annan finess var att man med en mycket linjär potentiometer kopplad till ett räkneverk kunde veva ut en strob till ett mål och på så vis erhålla en mycket noggrann avståndsmätning.

 

Navigeringen hem till England efter fullbordat uppdrag fungerade så att radarantennen ställdes rakt fram i flygplanets färdriktning med sändaren frånslagen. Från en markstation i England sände man ut en cv-signal som låg 60 MHz (MF) över frekvensen på klystron nr 2 som användes enbart vid navigering. Resultatet blev en lysande rak linje på PPI som hjälpte piloten att hitta hem.

 

Som väderradar i flygvapnet togs många av nämnda faciliteter bort och ett antal andra infördes. P.g.a. radarstationens ålder och att de flesta som arbetat med PS-29 inte är i livet finns inte mycket dokumentation kvar som kan berätta om modifieringar och dyl.

PS-29/F monterades efter ombyggnad på ett tiotal olika flottiljer, bl.a. F13, F14, F8, F21 och det första exemplaret monterades på Tre Vapens väderavdelning där radarn utprovades.

 

Som väderradar för lokal övervakning runt flottiljerna fungerade PS-29 utmärkt även om driftsäkerheten inte alltid var den bästa.

Tekniska data

  • Frekvensband X-band (3 cm)
  • Frekvensområde ca 10.000 MHz
  • Magnetron Kavitetsmagnetron med permanent magnet
  • Pulseffekt ca 7 kW
  • Pulstid 0,5 och 1,5 μs
  • PRF 1000 Hz och 400 Hz
  • Räckvidd ca 100 km

 

Mer dokumentation om PS-29/F finns i FHT-dokumentet "Väderradar PS-29/F, Historik, Erfarenheter".
Dokumentet är i pdf-format och 3,4 MB stort.

 

Sammanställt av Kalle Gardh AEF

Senast uppdaterad 2009-12-09.

 

Källor: FHT-dokument "Förstudie ang den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet".
Dokumentet är i pdf-format och 1,8 MB stort.