Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Spaningsradar PS-860/T
Spaningsradar PS-860/T

Spaningsradar PS-860/T

Allmänt

Fram till slutet av 1969-talet hade anskaffningen och uppbyggnaden av markradar och övriga datainsamlingssystem i Strilsystemet i huvudsak styrts av SOS- och LFRU-utredningarna och den följande DOS-studien.

1967 var det dags för en stor översyn av hela luftförsvaret - LFU 67 (Luftförsvarsutredning 1967) med utredningen SUS 70 som följd.

SUS 70 rekommenderade transportabla skyddade radarstationer och ledningscentraler.

En följd av utredningen var anskaffningen av PS-860. Denna station är transportabel och grupperas i första hand i skyddade siloanläggningar i berg där mast och antenn snabbt kan sänkas ned.

Stationen levererades av ITT Gilfillan, USA och är flygvapnets första radarstation med elektronisk styrd avsökning i höjdled, medan avsökningen i horisontalplanen sker genom antennrotation.

Kort beskrivning

Strilradaranläggning 860 är den gemensamma benämningen på primärradar 860 med tillhörande objekt och fortifikatoriska anordningar. Teleutrustningen är installerad i två hjulförsedda telehyddor.

 

Anläggning 860 kan bestyckas för tre olika ledningsfall och grupperas på skyddad eller oskyddad plats. Beroende på ledningsfall kan anläggningen kompletteras med OP-hyddor och radiovagn.

Vid skyddad uppställningsplats är anläggningen upprättad på en fortifikatoriskt skyddad plats. Största delen av materielen är placerad i bergrum.

 

Radarantennen är monterad på en antennhiss som kan sänkas ned i ett schakt och skyddas av luckor.

 

Vid oskyddad plats är anläggningen upprättad på en förberedd grupperingsplats med gjutna mastfundament vid uppställningsplatser för hyddorna.

 

Som tidigare nämnts är PS-860 en S-bands 3D-radar. Radarplottar och höjdinfo sänds smalbandigt via spridare till berörda centraler för att användas för t ex strids- eller flygtrafikledning, alarmering.

Tekniska data

På grund av att PS-860 är hemlig lämnas inga tekniska data.

 

Källa: DET BEVINGADE VERKET ISBN 91-7810-543-9

Strildok kap 211

 

Skrivet av Kalle Gardh

Senast uppdaterad 2023-06-21

 

Film: Montage av antennmast  Radarövningskompani från F4 och F21 monterar fackverksmasten till PS-860.  Inspelad 1981. 

Färgfilm med speakertext. 11 min 27s lång