Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Aktuell tidsperiod

 

Spaningsradar PS-870/T
Spaningsradar PS-870/T

 

Spaningsradar PS-870/T (1988- )

 

Allmänt

Ett resultat av Flygvapnets utredning SUS 70, var målsättningen för en ny generation låghöjdsradar som skulle ersätta PS-15.

 

På den nya stationen ställdes helt andra skadetålighetskrav än på PS-15 och man frångick den utsatta höga masten. Den nya stationen fick benämningen PS-870 och var resultatet av en samordning mellan Marinen och Flygvapnets behov. PS-870 blev därigenom en gemensam station för yt- och låghöjdsspaning.

 

Stationen levererades av ITT Gilfillan, USA i slutet på 80-talet. Det är ett högteknologiskt låghöjdsradarsystem som är mycket svårt att störa ut och bekämpa.

Radarsystem 870 projekterades av FMV och FortF i nära samarbete med Flygvapnet och Marinen.

 

Kort beskrivning

Huvuddelen av telematerielen är installerad i en transportabel telehydda som bl a ger materielen rätt miljö. PS-870 är en tvådimensionell C-bands pulskompressionsradar. Förutom sändare och mottagare ingår även en PPI-utrustning med operatörsplatser för såväl Flygvapnet som Marinen.

 

Radarn är uppbyggd kring ett antal microprocessorer som styr manövrar och funktioner. All manövrering och övervakning av radarutrustningen sker genom menyval från ”touch”-paneler vid varje operatörsplats.

 

Inbyggda kontrollfunktioner övervakar alla viktiga data. Radarantennen - som är av reflektortyp med två huvudlober - har mycket små sidolober vilket ger förutsättning för bra radardata.

 

Radarmasten som är ostagad byggs upp till önskad höjd med element som monteras ihop på marken och sedan hissas upp.

 

I fredstid är PS-870 obemannad och finns i tre olika utföranden med varierande fysiskt skydd.

 

Tekniska data

P g a att stationen är mycket hemlig utelämnas tekniska data.

 

Källa: DET BEVINGADE VERKET ISBN 91-7810-543-9

Strildok kap 210

 

Skrivet av Kalle Gardh

Senast uppdaterad 2009-09-17