Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 


Spaningsradar PS-90 2D radar
Spaningsradar PS-91 3D radar

 

 

PS-90 på terränglastbil
Större bild

 

 

 

 

PS-91 på bandvagn 208

PS-91 på bandvagn 208
 

Spaningsradar 90 är en mobil radar som är placerad på en terränglastbil modell 45. Radarn grupperas på kort tid och får genom sin 13 meter höga mast ofta möjlighet till fri sikt mot luftfarkoster. Samband med omvärlden sker normalt med radio men även samband via tråd och telefonnät är möjligt.

 

Radarns huvudanvändning är att komplettera luftrumsövervakningen och målinvisningen vid luftvärnsbataljonen tillsammans med bataljonens modernaste spaningsradar – Underrättelseenhet (UndE) 23.

 

PS-90 upptäcker luftfarkoster på maximalt 50 km avstånd upp till ungefär 10 km höjd. PS-90 kan automatiskt fånga upp till 15 mål och automatiskt följa upp till 20 mål. Datainformation på de mål som följs kan sändas till robotsystemens eldenheter och till luftvärnsbataljonens ledningsenheter.

 

Radarn i PS-90 är av typen 2D, vilket betyder att den detekterar luftfarkoster i två dimensioner, nämligen avstånd och riktning. Den kan upptäcka både flygplan och hovrande helikoptrar.

 

Spaningsradar används för att övervaka luftrummet i syfte att förvarna eldenheter som har till uppgift att bekämpa fientligt flyg. En radars upptäcktsavstånd är starkt beroende av hur målet är konstruerat. Med hjälp av målets radareko kan man få fram information om målet.

 

PS-90 ingår i luftvärnsbataljon 09 och förmedlar luftläge till alla bataljonens eldenheter och till bataljonens ledningsplats (GBADOC). Även amfibietrupperna använder PS-90 tillsammans med robotsystem 70

 

Spaningsradar 91 Den viktigaste förmågan hos pulsspaningsradar PS-91 är att kunna mäta höjden hos olika mål i luften. Den är placerad på en bandvagn 208, vilket gör att den kan grupperas på platser som inte kan nås med andra fordon. PS-91 är en tredimensionell spaningsradar, vilket innebär att den kan mäta avstånd, riktning och höjd till målet. Enheten grupperas på mindre än fem minuter. Radarn kan upptäcka luftmål på max 20 km, såväl flygplan som hovrande helikoptrar. Radarn är konstruerad för att vara svår att upptäcka för motståndarens signalspaningssystem (så kallad viskande radar).

 

PS-91 togs ursprungligen fram som lokalspaningsradar och stridsledningsenhet för robotsystem 90. Den används som spaningsradar i luftvärnet. PS-91 kommer därför att ges förmåga att sända vidare information om upptäckta mål till UndE 23 eller direkt till en eller flera eldenheter.

 

 

Sammanställt av AEF

Källa: Försvarsmakten

 

Senast uppdaterad: 2013-08-09