Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Aktuell tidsperiod

 

 

 

 

Väderradar PV 883/EWR
Väderradar PV 883/EWR

 

Väderradar PV 883/EWR (1990- )

 

Under början av 80-talet bestämdes att prov och försök skulle genomföras med C-bandsradar syftande till att få, till att börja med, ett rikstäckande väderradarnät för väderspaning och prognosverksamhet. Vindviseringen med följradar (X-band) var på väg att ersättas med annan följmetodik och de radar som fanns för det ändamålet (PV 301/Meteor 200) utgjorde aldrig något riktigt alternativ för rikstäckande väderspaning och gallrades därför successivt ut.

 

SMHI hade en C-bandsradar från Enterprise Electronics Corporation, Enterprise Alabama USA, (EEC), av äldre modell som uppgraderades av Ericsson i Mölndal i ett prototyputförande under början av 1980-talet.

 

Försvarsmakten anskaffade ett nytt EEC-system 1981 (PV 881) som installerades i Luleå.

 

Respektive systems funktionalitet skulle sedermera utvärderas och resultatet ligga till grund för anskaffning av den utrustning som skulle utgöra det Svenska Väderradarnätet SWERAD.

 

Någon gång i mitten av 1980-talet beslöts att nätet skulle byggas med Ericssons väderradar som ingående radarsensor.

 

Inom försvaret installerades den första PV-883 1990 i Karlskrona/Rödeby. Därefter följde installationer i Örnsköldsvik, Luleå, Hudiksvall, Östersund för att avslutas i Kiruna 1996.

 

Under 2000 installerades ytterligare en PV-883 för försvarsmaktens räkning på Hallandsåsen norr om Ängelholm.

 

SMHI installerade sina EWR med början i Norrköping (seriestatus), Stockholm/Arlanda, Jonsered, Gotland och avslutades i Leksand 1994.

 

Under 1990-talet byggdes, på medel från bl.a. Nordiska Rådet, ett Nordengemensamt nät för presentation av väderadarprodukter upp, benämnt NORDRAD.

 

Nätet består idag (2000-11-17) av inalles 22 radar i Norge, Danmark, Finland och Sverige.

Resultatet kan ses på de väderpresentationer som görs i nyhetsuppläsningarna i Sveriges Television och TV4.

 

1994 slutade Ericssons gästspel som tillverkare av väderradar genom att verksamheten köptes upp av konkurrenten EEC.

 

Tekniska data

  • Frekvensband C-band (5600-5650 MHz)

  • Uteffekt 250 kW

  • Pulsvidd 0,5 och 2 μs

  • PRF 900/1200 och 250 Hz

  • Lobbredd 0,9°

Antenn

  • Paraboldiameter 4,2 m

  • Radomdiameter 6,7 m

Källa: C-G Carlsson AerotechTelub AB, Markradar, Arboga

 

Skrivet av Kalle Gardh

Senast uppdaterat 2017-10-11