Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 

   
  Radiostation RK 01

  Senast uppdaterad 2007-12-06
 


Radiostation RK 01

          Radiostation RK 01

Radiostation Fmr 5, som köpts in som surplus från USA direkt efter kriget hade blivit en succé för det svenska flygvapnet. Flygflottiljerna hade byggts ut, Stril 50 skulle börja att byggas ut, behov av nya flygbaser fanns och man förstod att Fmr 5 skulle komma att behöva kompletteras/ersättas.

Störhotet var en mycket allvarlig risk för Fmr 5 som enbart hade 5 W uteffekt. Allt detta innebar att ny radio på VHF bandet behövdes.

Standard Radio Fabrik (senare SRT) hade i slutet av 40-talet tagit fram ett koncept för en ny radio för civil flygtrafikledning på VHF bandet med en sändare som lämnade en uteffekt av 50W. Tillsammans med ett effektsteg på 350 W var denna station en lösning på radiobehovet.

Den 27/1 1950 beställdes 250 radiokanaler från SRF.

I beskrivningen från 1952 står följande.

Markradiostation RK 01 är en komplett mångkanals radioutrustning för telefoni (A3) och telegrafi (A2) på fasta frekvenser inom området 100-156 Mp/s. Den är speciellt utvecklad för flygplatser. Stationen är avsedd för samtidig trafik på flera kanaler. Sändar- och mottagarutrustningarna skola därför placeras på skilda platser, så att inbördes störningar mellan kanalerna undvikas. Manöversystemet medger manövrering av sändare- och mottagare på upp till 10 km avstånd från dessa”.

Radiostation RK 01 var en enkanals kristallbestyckad amplitudmodulerad radiostation med separata mottagare och sändare som kunde anslutas till Effektsteg 201 och då lämna en uteffekt av 350 W. I stativen kunde upp till 8 kanaler installeras och parallellt betjänas från operatörsplatsen.

Radiostationen fanns vid flottiljer, i de mobila enheterna Tmr VIII och IX, KPL bussarna, RK-01 C/R, PJ-21 samt PS-08, PS-16, PS-65, RGC och Lfc. De sista radiostationerna togs ur operativ drift under mitten av 70-talet.

Den operativa tiden blev lång och den fyllde väl den funktion som den anskaffats för.