Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                           /--------------------2005

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiostation RK-11

 

 

Radiostation RK-11
Radiostation RK-11

 

 

 

RK-11 antenn
RK-11 antenn

 

Upphandling

56 radiokanaler beställdes 1970 från ITT Fort Wayne USA för att ingå i det nordiska Svenorda projektet. Det var en enkanalsutrustning med sändare och mottagare på UHF-bandet 220-400 MHz med amplitudmodulering (AM) för talsamband med flygplan.

Utrustningen var utvecklad i USA för att bland annat användas i det då pågående Vietnamkriget. Det var en mycket stor beställning på 20 000 kanaler som den Amerikanska förvarsmakten beställt och utvecklingskostnaden var med svenska mått mycket hög.

En prototypkontroll utfördes i USA varefter utrustningen levererades och tämligen omgående installerades.

Installationen skedde vid flottiljer, några flygbaser och strilanläggningar.

Två kanaler installerades vid varje plats varav en kanal bestyckades med den internationella nödfrekvensen på UHF 243,0 MHz och den andra kanalen med en allmän frekvens 257,80 MHz. Vid flottiljerna integrerades utrustningen i radiomanöversystem MARA.

 

Sändaren

Sändaren var kristallstyrd och kristallen kunde ersättas med en signalgenerator till exempel av typ HP 608. Med instrumentet på frontpanelen kan sändaren avstämmas och också felsökas ned till kretskortnivå. Med de två omkopplarna under instrumentet kan 23 olika mätpunkter kontrolleras.

 

Mottagaren

Mottagaren var liksom sändaren kristallbestyckad men behövde ett externt instrument för avstämning och felsökning. Den var konstruerad för att kunna arbeta i närheten av radiosändare och radarstationer utan att överstyras eller störas. Den innehöll bland annat ett högselektivt HF-filter, en ANR-styrd variabel ingångsdämpare och en effektiv störbegränsare.

Den hade LF-utgångar för linje och hörtelefon.

 

Antennen

Antennen är en NATO-godkänd diskonantenn tillverkad av företaget TACO i USA. Den var vertikalpolariserad med ett SVF < 1,6:1 över frekvensområdet 220-400 MHz

 

CVA:s roll

CVA deltog som teknisk konsult under upphandlingen samt utförde prototypkontroll vid fabriken i Fort Wayne Indiana USA 1970 samt utförde leveranskontroller av radio och antenner.

Installationerna var mycket brådskande och CVA utförde installation och driftsättning med start vid Kiruna flygplats 1971.

CVA var också tekniskt underhållsstöd och central verkstad samt utförde vissa mindre modifieringar.

 

Tekniska data

Frekvensområde

225-400 MHz

Kanalantal 

1, kristallbestyckad

Kanalseparation

50 kHz

Vågtyp

A3 (AM)

Uteffekt

10 W

Känslighet

≥ 8 dB S+N/N, 5 µV EMK, 30 % AM

Strömförsörjning

 24 V/220V

 

Skrivet av: Arne Larsson

 

Källor: Dokument FFV/CVA och Krigsarkivet

 

Senast uppdaterad: 2013-03-28