Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Operativ Tidsperiod


       /---------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

  RL-01 Transportabel radiolänkutrustning

 

Radio-LS-torn
Bild FHT


RL-01 Mottagare

Bild Arne Larsson

RL-01 Sändare
Bild Arne Larsson

Antenn till RL-01
Antenn till RL-01
Bild FHT

Radioutrustning RL-01
Bild FHT

 

 

Radio-Ls baserad på RL-01

I slutet av 40-talet då ansvaret för luftbevakningen fortfarande låg hos armèn påbörjades anskaffning av en utrustning för att bland annat ansluta luftbevakningsstationer belägna på öar utan fast teleanslutning till luftbevakningens sammanställningscentraler. Ansvaret för utbyggnaden av dessa Ra-Ls överfördes till flygvapnet i samband med övertagandet av ansvaret för luftbevakningen.

 

Utrustningen som anskaffades var modifierade landmobila radiostationer i 150 MHz-bandet från Motorola.

 

Kraven i anbudsinfordran var kortfattade och kärnfulla:

  • Räckvidd 5 mil

  • Trafiken skall så långt det kan säkerställas vara ostörd

  • Förbindelse skall etableras utan sökning

  • Vid luftförsvarsgruppsamtal skall sändning till och mottagning från samtliga till Lgc (Luftförsvarsgruppcentral) knutna Ls kunna ske samtidigt och inbördes ostört

  • Strömförsörjning skall kunna ske utan tillgång på elkraft från nät

  • Utrustningen skall trafiktekniskt kunna anpassas till trådtelefonmateriel på Lgc samt handhavas av icke signalutbildad personal

Den 23 september 1950 beställs 200 st radiostationer från Motorola typ FMTRU-41v. Det är separata mottagare och sändare på VHF bandet med frekvenser mellan 163-174 MHz. Den 13 mars 1951 begär KFF av Styresmannen för CVA att utrustningen skall leveranskontrolleras.

 

Radioutrustningen började att installeras för förbindelsen Ls-Lgc samt även för förbindelsen Lgc-Lfc. Utrustningen kallades först för ls-radio men blev tämligen snart omdöpt till Radiolänk RL-01. Det blev flygvapnets första radiolänkutrustning.

 

1950 beställdes 200 st radiostationer från Motorola i USA med frekvensområdet 160-177 MHz som installerades vid Ls och Lgc.

 

Utrustningen var vid jämförelse med dagens teknik relativt stor. Den var dock utformad för att efter en kortare utbildning kunna upprättas och användas av den ordinarie ls-personalen, som oftast saknade sambandsutbildning.

 

  Källor:


FHT-dokument: "Flygvapnets transportabla Radiolänkar 1948-2000" Skrivet av Göran Kihlström
 

FHT-dokument: Flygvapnets radiosystem. Skrivet av Arne Larsson
 

Sammanställt av Roland Persson

Uppdaterad 2013-03-20