Operativ Tidsperiod


                  /-------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 


Radiolänkutrustning RL-21A, RL-21B, RL-21C

 

 

 

Radiolänk RL-21B

 

 

 

Radiolänk RL-21C

 

Allmänt

Anskaffningsår 1961

Tillverkare SRA (Svenska Radiobolaget).

RL-21 anskaffades i stort antal för fast installation som anslutningslänk i Försvarets Fasta Radiolänknät FFRL.

Utrustningen förekom i tre varianter:

 • RL-21A för överföring av en talkanal.

 • RL-21B för överföring av 4 talkanaler.

 • RL-21C för överföring av upp till 24 talkanaler.

Varianterna B och C hade s.k. bärfrekvens (BF) gränssnitt  och var sammankopplade med tillhörande multiplexutrustning. 

Gemensamma data

Utrustningen var frekvensmodulerad och huvudsakligen bestyckad med elektronrör. Transistorer förekom i MF och LF kretsarna.

 • Frekvensområde 360-420 MHz.

 • Delband L  (Låg) 360-390 MHz

 • Delband H (Hög) 390-420 MHz

 • Duplexavståndet var 30 MHz

 • Kanalavståndet var 50 kHz mellan avlägsna stationer och 100 kHz mellan närbelägna stationer.

 • Impedansen i utrustningens antennanslutning var 50Ω.

 • Tillhörande antenn var av typ dipolmatta (8 helvådsdipoler) med gain 14 dB.

 • Polarisation V eller H beroende på monteringssätt.

 • Upp till 4 antenner stackades vid långa avstånd.

Antennerna fanns i 3 varianter, alla i samma utförande, men olika leverantörer. De äldsta (Siemens) hade impedansen 60Ω, och krävde en impedanstransformator till 50Ω. Placering beroende på kabelns impedans!

Senare leveranser (Coel resp Allgon) hade impedansen 50Ω.

Uteffekt (efter antennfilter) 7W. 70W med effektförstärkare.

För felsökning och prov kunde utrustningen HF-slingbildas med en 30 MHz oscillator. Mottagaren fick härvid en signal bestående av en blandningsprodukt av sändarens och slingbildningsoscillatorns signaler, vilket stämmer med mottagarfrekvensen. Vid trafik med relästation(er) kunde denna slingbildning utföras fjärrmässigt på efterföljande station i riktning mot andra sidans ändstation.


Utvalda data för variant A:

 • Överfört frekvensband var 0,3 - 3,4 kHz samt en signalerings- och pilotton på c:a 5 kHz.

 • LF impedans var 600Ω.

 • Mottagaren var av typen trippelsuperheterodyn med mellanfrekvenser 40 MHz, 3 MHz och 455 kHz.

Utvalda data för variant B och C

 • Överfört frekvensband var 4 - 20 kHz med impedansen 150Ω. (Variant B)

 • Kapaciteten var 4 talkanaler enl. CCITT. (Variant B)

 • Överfört bärfrekvensband var 4 - 108 kHz med impedansen 150Ω. (Variant C)

 • Kapaciteten var 24 talkanaler enl. CCITT. (Variant C)

 • En tjänstekanal fanns med frekvensband 0.3 - 2 kHz samt en övervakningspilot med frekvensen 2,9 kHz.

 • För kontroll av utrustningen kunde man fjärrmässigt slingbilda utrustningens BF sida.

 • På viktiga förbindelser förekom dubblerade utrustningar, s.k. reservdrift.

Drifterfarenheter

Som exempel kan här nämnas att en radiolänkförbindelse med RL-21 fanns mellan fastlandet och Gotland. Ett radiohopp på gott och väl 100 km! För fri sikt krävs för detta avstånd antennhöjder på nära 200 meter på var sida, fresnelzoner ej medräknade!

Fungerade bra, men var troligen av uppbyggnaden att döma dyr. Dom som gick i drift bytte vi rören QQE06/40 på vid årstillsynen.

 

Sammanställt av Bengt Staaf

Kompletterat av Bengt Eliasson

Källor: Beskrivning RL-21A, RL-21B,C  M7773-420260, M7773-420270
 

Senast uppdaterad: 2012-12-21