Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                       /------------ -- - - -/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

RADIOLÄNKUTRUSTNING RL-22
M3959-022000

Tillverkare Selenia, Italien

 

 

 

Radiolänkutrustning RL-22

Radiolänkutrustning RL-22

 

 

 

RL-22 Sändaren

RL-22 Sändaren

 

 

 

RL-22 Mottagaren

RL-22 Mottagaren

 

 

 

RL-22 Tjänstekanal-/strömförsörjningsenheten

RL-22 Tjänstekanal-/strömförsörjningsenheten

 

Allmänt

RL-22 var en av de första heltransistoriserade radiolänkarna som anskaffades till FFRL.

Radiolänkutrustning RL-22, M3959-022000, används för överföring av maximalt sex talkanaler, dels för abonnenter i försvarets fasta radiolänknät, t ex flygbaser, dels för abonnenter i regionalnät, t.ex. luftoperativa radionätet.

 

En komplett station består av sändare, mottagare och tjänstekanal-/strömförsörjningsenhet.

 

Utrustningen är placerad i fasta anläggningar, mastskåp eller plasthyddor, där strömförsörjningen kan ske med 220 V växelspänning eller med 48 V likspänning.

Utrustningen är förberedd för fjärrmätning och fjärrmanövrering.

Rådande utbredningsförhållanden avgör vilken av förekommande antenner, 2/9 eller 2/14, som skall användas.

 

Drifterfarenheter

Fick en gång meddelande om att en sändare inom c:a en kvadratkilometer störde nödfrekvens eller dylikt. Informationen lär ha härrört från USA. Det var en RL-22 vars kristall drivit iväg ganska mycket.

 

Tekniska data

Allmänt

Tillverkare

Selenia Italien

Frekvensområde

360-378 MHz (variant 1)

390-408 MHz (variant 2)

Frekvensstabilitet

±10 x 10-6 mellan 0° och 40° C

 ±20 x 10-6 mellan +40° och +50° C

Duplexavstånd

30 MHz

Moduleringstyp

FM

Deviation för provtonnivå

20 kHz per talkanal (toppvärde)

10 kHz för tjänstekanal (toppvärde)

HF -impedans

50 ohm

Ledningsgruppsignal

4-30 kHz nivåvariation ± 0,5 dB

Talkanaler

6

Tjänstekanal

1

Q-värde i sämsta talkanal

163 dB psofometriskt

Intermodulation

> 50 dB

Pilotfrekvens

36 kHz (pilotIarm ger jordslutning)

Temperaturområde

0° till 40° C

+40 C till 50 C med följande ändring av tekniska data:

Intermodulation > 47 dB,

Q-värde 160 dB psofometriskt.

Basbandsvariation ±1dB.

Uppsätts i 19"-stativ

 

Sändaren

Ledningsgruppsignal innivå

-13 till - 28 dBm (reglerbar i steg om 1 ±0,2 dB)

Ledningsgruppsignal inimpedans

150 ohm balanserad

HF-uteffekt

> 3 W till antennkabeln

Dämpning av icke önskvärda signaler

60 dB för följande frekvenser: HF ± N x sändarkristallens frekvens. N = 1, 2, 3 och 4. Övriga frekvenser 80 dB.

Effektförbrukning

+28 V: 25 W

+14 V: 2,5 W

Mått

89 x 335 x 438 mm.

Mottagaren

Ledningsgruppsignal utnivå

-12 till -27 dBm (reglerbar i steg om 1 ± 0,2 dB)

Ledningsgruppsignal utimpedans

150 ohm balanserad

Brusfaktor

<7 dB med antennfilterförluster

MF

28MHz

MF bandbredd (-3 dB)

220 kHz

Tröskelvärde

-135 dBW

Brusblockering

-139 dBW ±1 dB

Överhörningsdämpning mellan basband och tjänstekanal

> 50dB

Effektförbrukning

+14V: 7W

Mått

89 x 335 x 438 mm

Tjänstekanalenheten

Bandbredd

300-3400 Hz

Anslutning av yttre

talanordning

-3,5 dBm 600 ohm balanserad

Signaleringsfrekvens

3825 Hz

Signaleringsnivå

-6 dBm0

s-tråd

jordslutning in

m-tråd

jordslutning ut

Effektförbrukning

±28 V, 2,8 W

Mått

89 x 192 x 438 mm

Kraftförsörjningsenheten

Inspänning:

 

strömförsörjning vs

220 V ± 5 %, 50 Hz ±10 %

strömförsörjning ls

48 V ±5 % (positiv jord)

Utspänning

±28 V (max 1 A)

±14 V (max 1 A)

Effektförbrukning

220 V: 88 W (0,4 A)

Mått

89 x 178 x 438 mm

Enheten sitter bakom tjänstekanalenheten

Antenner

·    Riktantenn 2/9

M1921-250010

Fabrikat

COEL

Frekvensområde

339-408 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

>9dB

Stående vågförhållande

<1,5

Polarisation

Horisontell eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt

8 kg

·    Riktantenn 2/14

M1921-249010

Fabrikat

COEL

Frekvensområde

339-408 MH

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

>14dB

Stående vågförhållande

<1,4dB

Polarisation

Horisontell eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt

80 kg

·    Riktantenn 2/9

M1921-244010

Fabrikat

Antennspecialisten

Frekvensområde

325-475 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

>9dB

Stående vågförhållande

<1,5

 

Elektrisk och mekanisk uppbyggnad

ALLMÄNT

Radiolänkutrustning RL-22 är en heltransistoriserad utrustning som består av fyra enheter. Enheterna är uppifrån:

  • Skyddshylla, en delning hög. Denna kan utgå om annan utrustning finns ovanför RL-22.

  • Tjänstekanal-/strömförsörjningsenhet, två delningar hög. Strömförsörjningsdelen är fastskruvad på baksidan av tjänstekanaldelen.

  • Mottagare, två delningar hög.

  • Sändare, två delningar hög.

Samtliga enheter är avsedda för 19"-stativ. Fastsättningen sker med oförlorbara skruvar. Yttre anslutningar görs på enheternas högra sida.

Varje enhet innehåller flera lätt utbytbara underenheter. Ingående underenheter som förekommer i komplett system framgår av tabell L (ej här).

De flesta underenheterna är uppbyggda på kretskort, som är placerade i skärmburkar där locken är avtagbara.

All rutinkontroll av utrustningen sker med mätinstrument på panelerna, men om mätning skall utföras på underenhet måste hela enheten tas bort från stativet.

 

Källor:

  • FV beskrivning M7773-420140 Libris-ID 8928722

  • Drifterfarenheter från Bengt Eliasson

Utdrag: Roland Persson AEF

Senast uppdaterat 2013-11-26