Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                               /----------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-24

M3959-024000

GTE Telecommunicazioni Milano Italien

 

 

RL-24

Bild FHT

 

 

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-24, M3959-024000, finns i fyra varianter enligt följande:

 

Förråds-benämning

Förråds-beteckning

Frekvens-område

Antal talkanaler

RL-24A

M3959-024011

280-330 MHz

6

RL-24B

M3959-024021

280-330 MHz

24

RL-24C

M3959-024031

360-410 MHz

6

RL-24D

M3959-024041

360-410 MHz

24

 

Tjänstekanal ingår i samtliga varianter.

RL-24 kan kompletteras med en 20 W effektförstärkare och är förberedd för användning av frekvenssyntisator och pilotövervakning.

Utrustningen är helt uppbyggd med halvledarkomponenter. Kretslösningar med planledare och integrerade kretsar förekommer.

Kännetecknande för utrustningen är att:

  • modulering sker direkt på slutfrekvensen

  • den är bredbandig inom varje frekvensband

  • intrimning och byte av frekvens kan utföras på ett enkelt och snabbt sätt.

Utrustningen är utförd för montering i 19"-stativ.

Tänkbara riktantenner, för användning tillsammans med RL-24, är typerna 2/9, 2/14 och 1/13.

 

Drifterfarenheter och kommentarer

Vanligaste felet var upptorkade elektrolyter i nätdelen. Dom satt dumt till och blev ganska varma. Var nog inte tänkta för mer än några års drift. Snyggt bygge för övrigt.

 

Liten lustig burk i kommissgrön färg och med en brun smärtingväska på insidan av locket. Lite militäranpassad redan från början alltså.

 

Tekniska data

Allmänt

Tillverkad vid

GTE Telecommunicazioni Milano Italien

Frekvensområde

RL-24A, RL-24B: 280 till 330 MHz

RL-24C, RL-24D: 360 till 410 MHz

Kristallfrekvenser

fT = sändarfrekvensen

fR = mottagarfrekvensen

Sändarkristallens frekvens fqT =fT/64

Mottagarkristallens frekvens

fgR = (fR + 35)/64

Testkristallens frekvens fqP = fR/64

Frekvensändring

Med kristall eller syntisator i 25 kHz steg. Utrustningen är förberedd för bestyckning med syntisator.

Duplexavstånd 

  • 280-330 MHz

  • 360-410 MHz

16 MHz

30 MHz

Modulationssätt

FM utan emphasis

Testfrekvens

59,1 kHz

Testfrekvensdeviation

10 kHz

Minsta frekvens-separation mellan två sändare eller mottagare i samma riktning med skild polarisation

250 kHz (vid 6 kanaler)

1000 kHz (vid 24 kanaler)

Basband

6-30 kHz (6 kanaler)

6-108 kHz (24 kanaler)

Frekvensåtergivning

    Tx+ Rx

± 1,0 dB ref 20 kHz

    Nivåstabilitet

<±0,3 dB under 1 dag

<±1,0 dB under 3 mån

Systemvärde inklusive antennfilter psophometriskt (utan 20 W effektförst RL-24).

161,2 (vid 24 kanaler)

167,2 (vid 6 kanaler)

Intermodulation (vid -40 dBm inmatad nivå till mottagaren)

S/N + X <-57 dBmOP (vid 6 kanaler)

S/N + X <-65 dBmOP (vid 24 kanaler)

Antennanslutning

Typ N

Antennimpedans

50 ohm

Miljö

 Temperaturområde

-10° C till + 50°C

 Lagringstemperatur min

-40°C

 Lagringstemperatur max

10 dagar vid + 70°C

 Relativ fuktighet

90 till 95 % vid +50°C

 

Mekanisk och elektrisk uppbyggnad

Allmänt

RL-24 består i sin grundbestyckning av fem enheter. Bestyckningen varierar i de olika varianterna. Dessutom kan utrustningen bestyckas med en extra effektförstärkare. Samtliga enheter är av instickstyp. Enheterna är anslutna med en i stativramen inbyggd kabling, samt med en yttre kabling.

 

Källor:

  • Beskrivning RL-24 M7773-424690 Libris-ID 3391984

  • Drifterfarenheter och kommentarer från Bengt Eliasson och Kenth Kindström

Bearbetat av Roland Persson AEF

 

Senast uppdaterat 2014-04-17