Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


             /-------------------- - - -/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-41

  Siemens

 

 

 

RL-41 Stativrad

RL-41 Stativrad

 

 

 

Exempel på radiolänk-förbindelse med

Exempel på radiolänk-förbindelse med
RL-41 och TM-3

Större bild

 

 

 

RL-41

RL-41

 

 

RL-41 Antenn

RL-41 Antenn

 

 

 

Reparation av RL-41 vid CVA c:a 1970

Reparation av RL-41 vid CVA c:a 1970

 

Bakgrund

Arbetet med FFRL inriktades starkt mot att följa teknikutvecklingen och snabbt utnyttja framstegen. Tidigt valdes exempelvis för huvudstråkens utbyggnad ett radiolänk-multiplex-system med tidsdelningsmultiplex och pulsfassmodulering, fortfarande dock i analog teknik, RL-41 och TM-4 från Siemens.

 

Allmänt

I detta avsnitt av beskrivningen över radiolänkutrustning RL-41 beskrivs huvudsakligen den radioutrustning som ingår. Kontrollpanelen och antennutrustningen finns utförligt beskrivna i separata avsnitt av denna beskrivning. (Ej här).

 

Radiolänkutrustningen RL-41 används för radiolänkförbindelser med pulsfasmodulering inom frekvensområdet 1700 till 2300 MHz (17,6 till 13 cm).

 

Genom utbyte av enheter, som är lätt att utföra, kan den kopplas om för enkel- eller reservdrift. På den pulsfrekventa sidan är radiolänkutrustningen anpassad till multiplexutrustningarna TM-3 och TM-4, vilka kan överföra upp till 22 respektive 60 talkanaler.

Genom att breddmodulera de fasmodulerade pulserna i radiolänkutrustningen fås en av trafikkanalerna oberoende tjänstekanal. Förutom tjänstesamtal (300 till 2400 Hz) överför tjänstekanalen inom frekvensområdet 2800 till 3000 Hz samtidigt även fjärrkontrollsignaler för fjärrprovning, fjärrstyrning samt indikering av driftfel på obemannade relästationer. Om en relästation skulle bli felaktig förblir tjänstekanalen ändå driftduglig på båda sidor om den brutna, totala förbindelsen. Varje station kan nås genom selektivt eller allmänt anrop.

 

För att öka driftsäkerheten sker strömförsörjningen till sändare, mottagare och kontrollpanel från skilda kraftpaneler, som ansluts till 220 V växelström.

 

Endast en antenn behövs för sändning och mottagning i varje överföringsriktning (simultandrift med antennfilter). Antennerna är anpassade för frekvensbandet 1700 till 2300 MHz i delband om 200 MHz. Vid övergång från ett frekvensband till ett annat måste antennens dipolenhet bytas. Antennen är en parabolantenn och finns i tre storlekar (reflektordiameter respektive 1,2, 2 och 3 m). En ändstation innehåller, förutom multiplexutrustningen, ett radiostativ vid enkeldrift och två radiostativ vid reservdrift. På relästationer dubblas antalet radiostativ. Någon multiplexutrustning finns inte på en relästation; hopkopplingen sker pulsmässigt.

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Frisvängande oscillator med rör 2C39 (lighthouserör) på c:a 2 GHz. Frekvensbestämmande element var antennfiltret, så man trimmade på max uteffekt. En del av effekten matades till en kavitet som ställdes till nollgenomgång vid max uteffekt. Från kaviteten erhölls en frekvensberoende spänning som matade ett vridspolerelä. Det hade ingen visare utan istället mittnolla och i ändlägena till höger och vänster kontakter. Dessa var kopplade till en motor med järnlöst ankare. Den roterade åt ena eller andra hållet om kontakterna gick i ändläge. Motorn började rotera redan vid en ström på mindre än 1 mA. Motorn drev en plunch som gick in i 2C39 resonanskammare som var dess AFC.

2C39 i sändaren höll c:a 2 månader vid 4W HF ut. I mottagaren höll dom 6-12 månader. Rören matades med ca 1000V

 

Kom en gång till en bemannad anläggning. En av killarna visade fram ett bränt finger.

 - Vad har hänt, undrade jag?

 - Petat på 2C39 matningsspänning!

 - Hur kunde du det, den ligger ju skyddad? 

 - Han stoppar in fingret och åker på en smäll till!

 

När man stod och trimmade RL-41med instrumenten högst upp och rattarna långt ner med krökta ben/kobent såg man ut som om man stod och pinkade och tittade efter fåglar.

 

I tjänstekanalenheten fanns kiseldioder i nätdelen. Det var nog mycket tidigt.

 

Kommentarer (Kenth Kindström)

Rörbestyckad utrustning i 2 GHz-bandet. Annorlunda moduleringsteknik (PAM tror jag det var). Krävde service var 14:e dag. Kunde med TM-4 överföra 60 kanaler. Användes i huvudstråk och för anslutning av större abonnentanläggningar t.ex mellan LFC 50 och radiolänkutpunkt.

 

Tekniska data

ALLMÄNT

Frekvensområde

1700 till 2300 MHz

    motsvarande våglängd

17,6 till 13 cm

Duplexavstånd

84 till 108 MHz. Normalt värde är 96 MHz.

Antal kanalpar som kan överföras inom frekvensområdet

24

Systemvärde vid 24-kanaldrift (TM-3)

 

·    talkanaler (300 till 3400 Hz)

>159 dB

·    tjänstekanal

>141 dB

Systemvärde vid 60-kanaldrift (TM-4)

 

·    talkanaler (300 till 3400 Hz)

>159 dB (utan kompander 14 dB)

MODULERING

Utgångspulsernas amplitud

10 eller 1,5 V (omkopplingsbar)

Impedans, pulsanslutningar

Z = 75 ohm (0,7-1,5 V TM-4)

Z = 60 ohm (7-10 V TM-3)

TJÄNSTEKANAL

·    Modulering

Pulsbreddmodulering

·    Deviation vid provtonnivå

± 0,05 µs

·    Frekvensområde

300 till 2400 Hz

·    Frekvens för överföring av signalering

50 eller 2700 Hz

·    Frekvens för fjärrkontroll

inom bandet 2800 till 3000 Hz

·    In-och utgångsimpedans

Z = 600 ohm

YTTRE TALANORDNING

·    Anslutning till tvåtråds- eller fyrtrådssystem

 

·    Nivå in vid tvåtrådsledning

0 dB

·    Nivå in och ut på fyrtrådsledning

-3,5 dBr

·    Utgående signaleringsfrekvens (tvåtråd)

50 Hz

Utgående signaleringsspänning (tvåtråd)

ca 40 V

Högsta slingmotstånd (CB-trafik)

500 ohm

In-och utgång anpassad till

Z = 600 ohm

SÄNDARE

Frekvensområde

1700 till 1900 MHz

1900 till 2100 MHz

2100 till 2300 MHz

Pulseffekt

ca 50 W

Medeleffekt

upp till 8 W (beroende på. impulsförhållande

Regleringsomrade för automatisk efterjustering av frekvensen

ca ± 4 MHz

Frekvensstabilitet vid en temperaturändring av ± 20° C

2 x 10-4

Bandbredd för 99% av den totala effekten

ca 6 MHz

Pulsingång anpassad till

Z = 150 ohm

HF-utgång anpassad till

Z = 60 ohm

MOTTAGARE

Frekvensområde

1700 till 1900 MHz

1900 till 2100 MHz

2100 till 2300 MHz

Brusfaktor

8 dB

Mellanfrekvens

34,5 MHz

MF-bandbredd vid -6 dB

2 MHz

Selektivitet vid ett avstånd av ± 12 MHz

> 90 dB

Spegelfrekvensdämpning

> 60 dB

Regleringsområde för automatisk frekvensjustering

± 4 MHz

Osäkerhet i frekvensåterställningen vid en temperaturskillnad av ± 20° C

± 50 kHz

HF-ingång anpassad till

Z = 60 ohm

Pulsutgång anpassad till

Z = 60 ohm

In-och utgång anpassade till

z = 60 ohm

SÄNDARFILTER

·    Kontinuerlig avstämning inom frekvensområdet

1700 till 2300 MHz

·    Passdämpning

< 1,3 dB

·    In-och utgång anpassade till

Z = 60 ohm

STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR EN HEL UTRUSTNING

·    Nätspänning

220 V

Tillåten variation av nätspänningen

 

·    För ernående av angivna data

± 2%

·    Goda driftförhållanden ännu vid

± 5%

·    Nätfrekvens

48 till 62 Hz

Effektförbruknlng

 

·    vid enkeldrift

ca 380 VA

·    vid reservdrift

 

     för sändarstativet

ca 360 VA

     för mottagarstativet

ca 330 VA

 

Källa:

  • Beskrivning RL-41 M7773-420291

  • Uppgifter från FHT

  • Drifterfarenheter från Bengt Eliasson

  • Kommentarer från Kenth Kindström

 

Bearbetat av Roland Persson AEF

 

Senast uppdaterat 2015-01-25