Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                 /----------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-46

M3959-046001

Farinon USA

 

 

Basbandsdisposition RL-46

Bild 1. Basbandsdisposition RL-46
Större bild

 

 

RL-46 och DT-121
Bild 2. RL-46 och DT-121

 

 

RL-46 och DT-121 med avtagna skyddskåpor
Bild 3. RL-46 och DT-121 med avtagna skyddskåpor.

 

 

Bakgrund

RL-46 anskaffades då nätet höll på att digitaliseras med blandning av analog och digital teknik och behov fanns av att kunna överföra både FDM och PCM kanalgrupper. Radiolänken blev ej så långlivad främst beroende på att den krävde relativt stor bandbredd.

 

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-46 är en frekvensmodulerad radioutrustning, som används tillsammans med basbandsmodem DT-121. Beroende på bestyckning kan upp till fyra 2,048 Mbit PCM-kanaler och 60 kanaler FDM överföras. Basbandets disposition ses i bild 1.

 

Utrustningen finns endast för enkeldrift och frekvensområdet är 2100 till 2300 MHz. Vid leveransen är RL-46 intrimmad till den aktuella anläggningens frekvens, varför någon speciell frekvenstrimning inte behöver göras vid driftsättning.

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Gick en mycket bra kurs i Arboga på den. Vi hade bara ett hopp. Den krävde justering allt för ofta, men efter kursen justerade jag den efter eget huvud och sen rörde vi den inte.

 

Tekniska data

Allmänt 

Leverantör

Farinon, USA

Frekvensområde

2,1 -2,3 GHz

Kanalseparation enligt CCIR 283-2

14 MHz

Duplexavstånd

119 MHz

Basband

0,3 kHz -5,15 MHz

Kapacitet

1-2 x 30 PCM + 60 FDM eller 1-4 x 30 PCM + 60 FDM

Övervakningsband (FSK)

6-12 kHz

Tjänstekanal

0,3-2,1 kHz

Normaliserat S/B för en bitfeltäthet av 10-4

13 dB

(Minimum innivå till antenningången för att möta detta krav)

     2 x 30 PCM

-81 dBm

     4 x 30 PCM

-76 dBm

S/B + X för sämsta FDM-kanal i frekvensomr 60-300 kHz

60 dBmOp

Typ av digital modulation

QAM -FM

Typ av kodning

Differentiell

Typ av demodulation

Koherent

Stativ

19" standard  21 delningar  (21 x 44,4 mm)

Vikt

50 kg

Miljö

Temperaturområde drift

0° +50°C

Temperaturområde lagring

-40°C till +60°

Fuktighet

90% vid +40°C

Matningsspänning

-48 V 15 ±10%

Effektförbrukning RL-46 inkl DT 121

< 85 W

Erforderligt SVF för antennsystemet

< 1,2 (21 dB)

 

Konstruktion

Utrustningen är uppbyggd av enheter, som är placerade i ett 19" standardstativ, och upptar där 21 delningar, se bild 2 och bild 3. Överst sitter en anslutningsenhet där all extern kabling ansluts. Därunder kommer i tur och ordning kraftenhet, sändare, antennfilter, mottagare, basbandsmodem DT-121, byglingsenhet och tjänstekanalenhet.

 

Källor:

  • Beskrivning RL-46 M7773-256280 Libris-ID 8888681

  • Uppgifter från FHT

  • Drifterfarenheter från Bengt Eliasson

Bearbetat av Roland Persson AEF

 

Senast uppdaterat 2013-01-27