Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 


Operativ Tidsperiod


                   /---------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

     
Troposcatterlänk RL-71

 


Antenn till RL-71
Antenn till RL-71
 

Montering av antenn
Montering av antenn

 


Service av RL-71

 

          Kort beskrivning

Den ursprungliga planeringen av FFRL stomnät innehöll parallella nord-syd-gående stråk i stomnätet för att erhålla nödvändig redundans. För att minska framför allt de fortifikatoriska kostnaderna för relästationer, beslutades att ett av stråken från mellersta delen av landet (Östersund) till övre Norrland skulle byggas med troposcatterlänkar. Stråket byggdes med två hopp. Med denna utbyggnad fullbordades den landsomfattande täckningen för FFRL. Detta celebrerades i augusti 1962 med en ceremoni där generalmajor Greger Falk kopplade upp en förbindelse mellan MB ÖN i Boden och C MKS i Karlskrona

 

Länken (RL-71) som beställdes 1960 levererades av Canadian Westinghouse. Länken var i grunden en FM-länk i 5 GHz-bandet med en kapacitet på 120 kanaler. Efter modifiering placerades de 60 talkanalerna så långt ner i basbandet som möjligt för att förbättra överföringen. Överföringsbandet var 12-252 kHz istället för "normala" 60-300 kHz.

 

En ytterligare finess var att MF-bandbredden dynamiskt kunde anpassas, så att man fick en balanserad avvägning mellan termiskt brus- och intermodulationsbrus

 

På HF-sidan fanns dubbla klystroner med hög uteffekt. Antennerna var från början 5 meters paraboler, som sedermera ersattes av paraboler med 10 meters diameter

 

Multiplexutrustningen levererades av L M Ericsson. Den markerade i praktiken en övergång till "stormuxsystemet" TM-6, som skulle bli en hörnsten i den tidiga stomnätsutbyggnaden.

 

Scatterlänken fungerade aldrig tillfredställande under de kallaste vintermånaderna. Det är tveksamt om vi någonsin kommer att få klarhet i varför det praktiska driftresultatet så markant avvek ifrån teoretiskt beräknade värden

 

Länken togs ur drift c:a 1972

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2017-12-21

Källa: "Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät  Ett historiskt perspektiv" utgiven av FMV 1996.