Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                             /----------------- - -/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-72 RL-721 RL-722

Marconi

 

 

 

Radiolänk RL-72

Radiolänk RL-72

 

Radiolänk RL-722

Radiolänk RL-722

 

Bakgrund

RL-72 anskaffades för att ingå i milosambandsbataljonerna som när den högre regionala ledningen infördes 1966 fick nya och utökade uppgifter. Förutom förmågan att upprätta reservstabsplats för MB tillkom uppgiften att kunna förstärka och ersätta utslagna delar i Försvarets Fasta RadioLänknät (FFRL).

Förbandet tillfördes nya och omfattande materielsystem i form av radiolänkar på olika frekvensband och med olika kapaciteter.

Under perioden 1972 – 1976 genomfördes vid S1 försök med radiolänk och multiplexutrustning som kunde överföra de kapaciteter som krävdes.

Systemet bestod av radiolänk RL 72 som var omkopplingsbar mellan 24- eller 300-kanals kapacitet, samt multiplexutrustning med 60-kanalers kapacitet. Systemet benämndes  RL-721.

Det fasta radiolänknätet FFRL började digitaliseras under 1980 talet och behov hade nu uppstått att snabbt få fram mobila ersättningsenheter som kunde överföra digital trafik.

RL 72 gick att använda och till den anskaffades ett speciellt basbandsmodem som medgav överföring av två st 30 grupper PCM, samtidigt som den kunde överföra en 60-grupp FDM.

Nu kunde radiolänken överföra både digital och analog trafik och den nya radiolänkenheten benämndes RL-722 och infördes 1985.

Krav ställdes nu även på att de transportabla länkarna skulle vara EMP-skyddade. RL-722 var den första transportabla länken som hade EMP-skydd.
Basbandsmodemet anskaffades från Farinon.

 

Beskrivning

Radiolänkutrustning, RL-72, M3959-072011, är avsedd för överföring av tal (FDM, frequency division multiplex = frekvensmultiplex).

 

Med hjälp av medföljande filter och kort kan ombestyckning ske för överföring av 300 eller 24 talkanaler. Erforderlig tid för ombestyckning är mindre än 15 minuter.

 

RL-72 arbetar inom frekvensområdet 4400 till 5000 MHz och är avstämbar över hela frekvensområdet, uppdelat i 1200 HF-kanaler.

 

RL-72 strömförsörjs från 220 V, 50 Hz och/eller 48 V likspänning.

Utrustningen är inbyggd och stötdämpande upphängd i fyra transportlådor.

 

Utrustningen används i Radiolänksystem 721-131.

 

Tekniska data Allmänt

Frekvensområde

4400-5000 MHz

Utmatad HF-frekvens väljs, med hjälp av syntesgenerator, som en av 1200 kanaler

Minsta frekvensavstånd mellan mottagare och sändare

100 MHz

Frekvensavstånd mellan närliggande HF-kanaler

0,5 MHz

Modulationstyp

FM

Antal talkanaler

300

24

Basband

60-1300 kHz

6-108 kHz

Impedans in/ut

75 Ω obal

150 Ω bal

Deviation vid testtonnivå

200 kHz

200 kHz

MF-bandbredd

15 MHz

3 MHz

Basbandets nivåstabilitet

± 0,5 dB

± 0,5 dB

Basbandets frekvensgång

± 0,5 dB ref 200 kHz

± 0,5 dB ref 10 kHz

Spänningsmatning (ej syntesgenerator)

    växelspänning

220V±10%

50 Hz ± 10%

    likspänning

48 V ± 10 %

 

Effektförbrukning (utan syntesgenerator)

    växelspänning

ca 115 W

 

     likspänning

ca 82 W

 

 

Källa:

  • FV Beskrivning M7773-424700 Libris-ID 8242522

  • Uppgifter från FHT

Sammanställt av Roland Persson

 

Senast uppdaterad 2012-12-02

 

Läs mera:

Radiolänk i Armén FHT (pdf-format 15 MB)