Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                           /--------------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-82
M3959-082000

Farinon Miltech, Santa Clara, Kalifornien, USA

 

Radiolänk RL-82

Radiolänk RL-82

 

Bakgrund

RL-82 anskaffades som komplement till RL-81 och kom att ingå i stomnätet och som videolänk

 

Beskrivning

RL-82, M3959-082000, är en radiolänkutrustning avsedd för överföring av tal och video. Flera stativtyper förekommer beroende på trafikal användning. Utrustningen är helt halvledarbestyckad. Den används i försvarets fasta radiolänknät.

 

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 7,1-7,4 GHz. Talversionen är avsedd för 600 talkanaler.

 

RL-82 är levererad i kompletta stativ av sex olika typer beroende på var i stråket den är uppsatt och vilket trafikalternativ den är avsedd för. På bild 1 visas grundstativet, stativ A. RL-82 arbetar alltid med reservdrift, antingen av typ frekvensdiversitet eller av typ hot standby.

 

Utrustningen förekommer i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor.

 

RL-82 strömförsörjs med 220 V, 50 Hz växelspänning eller 48 V likspänning.

 

Leverantör är Farinon Miltech, Santa Clara, Kalifornien, USA.

 

Som antenn används parabolantenn 8/42, som tillverkas av Nera A/S Bergen, Norge. Denna antenn har 3 m diameter och 42 dB förstärkning relativt en halvvågsdipol. Till utrustningen används även samma antenn som till RL-81 med rektangulär matare. Denna antenn är av fabrikat Andrew, tillverkad i USA.

 

Vågledaren är av rektangulär och elliptisk typ fylld med torkad luft eller kvävgas.

 

Drifterfarenheter

Den första riktigt bra radiolänken. Vi hade inga avbrott i huvudstråket orsakade av RL-82- fel dom år vi hade dom. Den var dubblerad och reserven kopplades in på 6 ms.

 

FK-40  fjärrövervakning hörde till RL-41, men när RL-82 monterades fick FK-40 tjänstgöra (den hade EN transistor, för övrigt rör). Den svaga punkten på FK-40 var de polariserade reläerna för nypulsgenerering, så när RL-82 kom kopplade jag om till parallellmatning. Man kan kanske kalla det polling och nu gick FK-40 utmärkt några år.

 

Tekniska data

ALLMÄNT

 

Nedan lämnade tekniska data är ren apparatspecifikation och innefattar således inte antennsystem. Beträffande larmnivåer och basbandsnivåer hänvisas till gällande tillsynsföreskrift

 

Frekvensområde HF

7125-7425 MHz

Kanalavstånd HF

7MHz

Minsta avstånd mellan mottagare på samma antenn:

 

    Med samma polarisation

56MHz

    Med motsatt polarisation

28MHz

Minsta avstånd mellan mottagare och sändare på samma antenn (duplexavstånd)

84MHz

Modulationstyp

FM

Systemvärde inklusive antennfilterförluster för sämsta kanal i ett 600-kanalsystem för godtycklig utrustningskombination. Psofometriskt värde. Med pre-emphasis och de-emphasis och 9 dB brusfaktor inklusive antennfilterförluster

144 dBp vid frekvensdiversitet

Signal/brus plus intermodulation med pilot S/N + X med brusbelastning (600 kanalfallet ) = 12,8 dBmO

70 dBp (i temperaturområdet 0°C till + 50°C)

Basband

  Övre

 

 • 600 talkanaler

60-2660 kHz

 • Video (inklusive ett antal talkanaler)

60-6000 kHz

  Undre

4-56 kHz

Tjänstekanal

0,3-3,0 kHz med inombandssignalering 2,6 kHz

Basbandets frekvensgång 

    600 talkanaler

±1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

    100-2660 kHz

±0,5 dB per hopp. Referens 200 kHz

Videokanal (inklusive ett antal talkanaler) 

 • 60-100 kHz

± 1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

 • 100-4000 kHz

±0,5 dB per hopp. Referens 200 kHz

 • 4000-6000 kHz

± 1,0 dB per hopp. Referens 200 kHz

Differentiell fasvridning inklusive antennfilter (videoöverföring)

3,0° per hopp
2,0° per hopp mellan 15°C och 25°C

DifferentielI förstärkning inklusive antennfilter (videoöverföring)

0,25 dB per hopp

Basbandets nivåstabilitet

±0,5 dB per hopp vid 200 kHz under 6 månader

Temperaturområde

Data enligt specifikation gäller för området 0°C till +50°C. Utrustningen fungerar i området -30°C till +65°C.

Relativ fuktighet

Upp till 95 %

Spänningsmatning och effektförbrukning (växelspänning)

220 V ± 10 % 45-55 Hz

Frekvensdiversitet terminalstativ max 200 W

Endast sändare, max 75 W

Endast mottagare, max 25 W.

Spänningsmatning och effektförbrukning (likspänning)

48 V ±10 % (plusjordat system)

Frekvensdiversitet terminalstativ max 220 W

Endast sändare, maximalt 85 W

Endast mottagare, maximalt 25 W

Vågledarflänsar

In- och utflänsar UG-51/U

Flänsar inuti stativet CMR-112

Stativets storlek 

 • Höjd

2010 mm

 • Bredd

518mm

 • Djup

318 mm

Vikt för ett terminalstativ (2 sändare och 2 mottagare)

200 kg

 

Källor:

 • FV beskrivning M7773-420351 Libris-ID 8243542

 • Uppgifter från FHT

 • Drifterfarenheter från Bengt W Eliasson

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2012-12-21