Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                 /--------------c:a 2004

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-83
M3959-083000

Farinon

 

RL-83
RL-83

 

RL-83 Sändare och mottagare

Sändare och mottagare

 

RL-83 Tjänstekanalhylla

Tjänstekanalhylla

 

RL-83 Kraftenheter

Kraftenheter

 

RL-83 Inkopplingsenhet

Inkopplingsenhet

 

Bakgrund

RL-83 anskaffades i samband med digitaliseringen av FTN som ersättare för trotjänaren RL-82.

 

Beskrivning

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-83, M3959-083000, är en heterodyn digital radiolänk med reservdrift, som används som terminal- eller relästation. På relästationer används två terminalstativ.

 

RL-83 är avsedd för överföring av ett digitalt bitflöde (PCM, Pulse Code Modulation) med bithastigheten 34,368 Mbit/s. Detta motsvarar en överföringskapacitet av maximalt 480 talkanaler.

 

Förutom den digitala bitströmmen kan frekvensskiftsignaler (FSK) och en tjänstekanal (TJK) överföras.

 

Reservdriften är utförd som två stelt uppkopplade HF-kanaler med polarisationsdiversitet som för vissa hopp är kombinerat med frekvensdiversitet.

 

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 7125 - 7425 MHz. Vid leverans är RL-83 intrimmad till anläggningsbunden frekvens. Någon speciell frekvenstrimning behöver ej göras i samband med driftsättning.

 

Konstruktion

Sändaren och mottagaren (inkl antennfilter och antennkombinator) är uppbyggda vertikalt i ett 19" stativ. En sändare och en mottagare tar tillsammans upp halva stativbredden. Två sändar- och mottagarkombinationer är monterade bredvid varandra i samma stativ. Ett dubblerat modem med omkopplingslogik, tjänstekanalenhet, mätfält och radions kraftenheter är monterade i nederdelen av stativet.

 

De båda sändar - mottagarparen har skilda kraftenheter. Inkopplingsenheten är monterad i stativets överdel.

 

Alla manöverdon, anslutnings- och testpunkter samt lysdioder och instrument för indikeringar är placerade på stativets framsida. Dessutom är alla enheter åtkomliga från stativets framsida.

 

Tekniska data, Allmänt

Frekvensområde

7125-7425 MHz

Minsta frekvensavstånd mellan: 

·    mottagare med samma polarisation på samma antenn

56 MHz

·    mottagare med olika polarisation på samma antenn

0 MHz med korspolarisationsdämpning >22 dB

·    sändare och mottagare på samma antenn

84 MHz

Basband

34,368 Mbit/s motsvarar 480 talkanaler med PCM

FSK-band

6-12 kHz

TJK

0,3-3,4 kHz

Normaliserat signal/brusförhållande (S/B) för en bitfetstäthet 10-4

·    endast modem

13 dB

·    modem och radio (TJK och FSK-band belastade)

15 dB (motsvarar BER 10-4 vid HF-innivå -75 dBm)

·    försämring av tröskelvärdet orsakat av en störande signal 20 dB under önskad signal (samma signalfrekvens)

<1 dB

Grupplöptid, sändare - mottagare

15 ns för ±8 MHz

Linjäritet, sändare - mottagare

1 dB för ±8 MHz

Gränssnitt sänd/mott - modem 

·    MF-frekvens

70 MHz

·    Impedans

75 Ω obal

·    MF innivå/uttnivå (modem)

+2 dBm/+4 dBm

·    MF innivå/ utnivå (radio)

-4 dBm/ +10 dBm (-4 dBm)

·    Maximalt tillåten kabeldämpning mellan modem och multiplexutrustning

3 dB

Miljö 

·    Temperaturområde

0° till +50°C

·    Lagringstemperatur

-40°C till +60°C

·    Relativ luftfuktighet

90% upp till +40°C

Matningsspänning

-48 V Is ±10%

Effektförbrukning 

·    Totalt

<380 W

Erforderligt SVF för antenn

<1,10 (26 dB)

Stativ

·    typ

19"

·    höjd

2184 mm

·    bredd

513 mm

·    vikt

245 kg

Omkoppling 

·    Reservdrift typ

Polarisationsdiversitet (samma eller olika frekvens i de båda polarisationsplanen)

·    Omkopplingsvillkor

Bitfelstäthet > 10-4

·    Omkopplingstid

10 ns

·    Total omkopplingstid för basbandsfel

<50 µs

·    Maximal omkopplingstid för bitfelstäthet 10-4

<5 ms

 

Källor:

  • FV Beskrivning M7773-426110 Libris-ID 3380992

  • Uppgifter från FHT

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2012-12-02