Klicka här för att komma till AEF:s startsida
 

   
  Radiostation RA 529 MT 

 


Radiostation Ra 529 MT

         

Under 70-talets mitt utförde flygstaben en utredning om Flygvapnets materiel för brand- och räddningstjänsten. Där framkom att dess haveri- och räddningsfordon var i sådant skick att de var i behov av att snarast ersättas. Med anledning av denna utredning uppdrog C FV åt FMV att anskaffa ny radio för räddningsfordonen.

Radion skulle anpassas till de operativa krav som räddningsinsatserna krävde samt till den miljö som kan uppstå vid en räddningsinsats med brinnande flygplan.

Radions operativa funktion var att räddningspersonalen skulle kunna lyssna på flygtrafiken för att vara beredda om en incident skulle uppstå och vid behov kunna ha radiosamband med piloter i flygplan och med flygtrafikledare.

En internationell anbudsförfrågan skickades ut och beställningen lades hos Becker Flugfunkwerk i Västtyskland.

212 st radiostationer köptes in och installerades i flygvapnets samtliga räddningsfordon.

Radiostation RA 529 visade sig vara en bra radiostation som mötte de operativa krav som uppställts med miljökrav som var hårda och krävande. Radiostationen började att avvecklas år 2002 men vissa stationer är fortfarande i operativ drift 25 år efter den första installationen.

 

Senast uppdaterad 2009-09-25

 

En utförligare beskrivning av Ra-529 finns i detta FHT-dokument


  Radiostation RA 529 MT (1,1 MB)