Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

 

Radiostation Ra 704 MT

 

Ra 704 MT

Ra 704 MT

 

 

Manöverenhet brandkår

Manöverenhet brandkår

 

 

Manöverenhet polis

Manöverenhet polis

 

Ra 704 MT installerad i TWR

Ra 704 MT installerad i TWR

 

 

Bakgrund

Under slutet av 70-talet framfördes ett krav om att militära flygplatser upplåtna för civil luftfart skall ha anpassade sambandsfunktioner för räddningstjänsten. Speciella rum i TL-tornen (TWR) iordningställdes där polis och brandkår vid en eventuell räddningsinsats skulle hålla till för att leda räddningsarbetet. Rummen benämndes SAR (Search And Rescue) och i ett tidigt skede LLO-rum.

För radiosambandet krävdes radioutrustningar som skulle kunna användas för talsamband med enheter ur brandkår och polis vid haveri eller tillbud. Radioutrustningen skulle användas för att dels larma samt för samband med centraler och mobila enheter under pågående räddningsauktion.

Vid denna tidpunkt användes samma frekvensband för radiosamband av polis och brandkår men de nyttjade helt skilda system för tonuppkallning.

 

Beställning och leverans

I februari 1980 gick FMV ut med en anbudsförfrågan till fyra företag på radio- och manöverutrustning för sex militära flygplatser.

Flygplatserna var F21 Kallax, F10 Ängelholm, F4 Frösön, F17 Ronneby och F5 Ljungbyhed.

Två av företagen kom in med anbud.

 

Juni 1980 beställdes 12 radiosystem från Svenska Storno AB med SMS Styrsystem som underleverantör av manöver och tonuppkallningsdelen till en sammanlagd kostnad av 207 296 Kr. Med anledning av det brådskande behovet beställdes utrustningen med Telex för att sedan bekräftas med en beställning på sedvanligt sätt. Leveranstiden var åtta månader efter telexbeställningen, en leveranstid som FMV önskade få förkortad. Då Luftfartsverket hade operativt ansvar för de militära fredsflygplatserna stod de för 80 % av kostnaderna.

 

Utrustningen levererades under 1981.

 

Utveckling och tillverkning

Sändtagarna var en beprövad hyllvara tillverkad av Storno i Köbenhamn av typ CQP 632-220-10-S-5K med antenn GP 404.

Med anledning av att polis och brandkår hade två helt skilda tonsignaleringssystem medförde detta att en sändtagare med tonuppkallning erfordrades för samband med polis och en annan för samband med brandkår.

För detta ändamål utvecklade SMS specialanpassade tonuppkallnings- och tonmottagningsfunktioner som installerades i de av Storno levererade radiostationerna.

 

Installation

Den 23 januari 1981 gick FMV ut med en anbudsförfrågan på installation av radioutrustningen för de sex flottiljflygplatserna till Svenska Storno AB, FFV Underhåll och Teleservicebas N.

 

FFV Underhåll offererade 220 000 kr och Teleservicebas N 78 500 kr. Beställningen gick till Teleservicebas N som utförde installationerna mellan veckorna 17 till 26.

 

FFV Underhåll:s roll

FFV Underhåll var tekniskt stöd till FMV och hade utfört beredningsarbetet inför upphandlingen och skrivit den tekniska specifikationen.

Vidare utfördes prototyp- och leveranskontroller av utrustningen.

Installationsunderlaget som bland anat låg som grund för anbudsinfordran för installationen hade tagits fram av FFV.

FFV var Centralverkstad för system och utrustning där det bland annat ingick att ta fram underhållsföreskrifter och att vara tekniskt underhållsstöd till förbanden.

 

Tekniska data Allmänt

Frekvensområde

 66-88 MHz

Kanalantal

1-5, kristallbestyckad

Kanalseparation  

25 kHz

Vågtyp

F3 (FM)

Uteffekt

10 W

Känslighet

≥12 dB Sinad vid 0,6µV

Strömförsörjning

 220 v AC

 

Skrivet av: Arne Larsson AEF

 

Källor:

Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen
Senast uppdaterad: 2015-03-27