Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

Radiostation Ra-163 MT

 

 

Ra 163 MT

Ra 163 MT

 

Ra 163 MT

 

Ra 163 MT

 

 

 

 

Bakgrund

Ra-163 MT var en batteriförsedd bärbar radiostation som ersatte den äldre Radiostation Tmr-16B som innehöll Sändtagare Fr-16 och som utvecklades på 1960-talet.

 

Radiostationen hade 50 kHz kanalseparation. Tmr-16B var stor och tung och hade under de nästan 20 år som den varit i operativ tjänst fallit för åldersstrecket.

 

Beställning och leverans

Den 3 januari 1986 beställde FMV 50 st. radiostationer Ra-163 MT från BFW som senare följdes av ytterligare beställningar till ett totalt antal av 138 enheter. De sista radiostationerna beställdes 1993.

Leveranserna av Ra-163 MT startade 1986

 

Utveckling och tillverkning

Ra-163 skulle ersätta Radiostation Tmr-16 B och används för talsamband Mark-Flyg vid t.ex. mål och märke, divisioner, skjutmål och för andra motsvarande funktioner där en liten bärbar radio var lämplig.

Bland kraven för Ra-163 kan nämnas:

 • Specifikationen skall skrivas allmänt och ge utrymme för hyllvara.

 • Nyttjas operativt under 8 timmar med 10% sändning, 20% mottagning och 70% Stand-by.

 • Ha det mindre frekvensområdet 118-136,975 MHz.

 • Innehålla ett batteri som skall kunna laddas upp till max. kapacitet under 14 timmar.

 • Ha en MTBF på > 3000 tim

Radiostation RA-163 består av:

 • Sändtagare 705

 • Bärbar läderväska med lock

 • Inbyggd högtalare

 • Talutrustning i form av monophone

 • Antenn

 • Batterier

 • Extern batteriladdare.

Prototypkontrollen startade i början av april 1986 och avslutades med en Testreport TR:865249 av den 30/6 1986. Prototypkontrollen utfördes av FFVEL i Arboga. De elektriska mätningarna i rumstemperatur utfördes i Arboga, miljöproven vid FMV miljölab. i Linköping och de operativa proven vid en flygbas. Samtliga punkter enligt den tekniska specifikationen kontrollerades och redovisas i ovannämnd rapport. Som vanligt var testen diger och rapporten innehöll såväl större som mindre avvikelser.

 

FFV Elektronik:s roll

FFV var tekniskt stöd till FMV och hade utfört beredningsarbetet inför upphandlingen samt utförde prototypkontrollen av radiostationen.

FFV utförde leveranskontroll av samtliga enheter.

FFV var Centralverkstad för radiostationen där det bland annat ingick att ta fram underhållsföreskrifter och att vara tekniskt underhållsstöd till förbanden.

 

Teknisk data.

Allmänt

 

  Spänningsmatning

12v DC minusjordad Säkring 2AT

  Batteri Bly

 2,7 Ah/12 V

  Tx/Rx

1:10 i 6 tim

  Batteriladdning

 8 tim

  Mikrofoningång

2-10 mV

  Hörtelefonutgång

≥40 mW/300 Ω

Radio

 

 Frekvensområde

118-136,975 MHz

  Kanalseparation

 25 KHz

  Vågtyp

AM (AM telefoni)

  Frekvensnoggrannhet

≤ ±10 PPM

  Överhörning

≥70 dB

  Antennimpedans

50 Ω

  Känslighet

≥10 dB (S+N)/N vid 3µV

  Uteffekt

>5W

  Modulationsgrad

80%

Temperatur

 

  Drift 

 -25º C till +55º C

  Lagring

-40º C till +70º C

 

Specifikation FMV-F MER 189/85

 

Skrivet av: Arne Larsson AEF

 

Källor:

Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen
 

Läs mer i FHT-dokumenten:

Senast uppdaterad: 2015-03-27